התמכרות לאוננות עצמית

משיכה לאוננות עצמית:

אבינו אב הרחמן ברא אותנו באופן טבעי עם משיכה לזיווג עם אישה על מנת שנרצה מאוד להתחתן ולהקים בית ולהביא ילדים.

חז"ל מספרים בגמ' שבהקמת בית שני התפללו ועשו תיקון גדול והרגו את יצר הרע של עבודה זרה שעד אז היה משיכה גדולה לכל אדם לעבוד עבודה זרה, אח"כ התפללו ועקרו יצר הרע של עריות, אלא שאז הבחינו החכמים שאין אדם נושא אישה ואין אפי' את ההתרבות הטבעית של בעלי החיים, והתפללו שוב וחזר יצר הרע של עריות.

הרב וולבה בספר עלי שור מתייחס לעניין התאווה: אין מדובר בעניין של משיכה לא נורמלית אלא מערך הורמונלי הקיים בכל אדם, לכל אדם מתבגר מתחילים להתפתח תאי זרע הורמונליים באשכים על מנת שיהיה וכן בבוא העת להביא ילדים בנישואיו, זה אמנם קיים מעת הלידה באדם אך מתפתח בעיקר בגיל הבגרות באופן מואץ על מנת לזרז את הליך הנישואין והבאת הילדים לעולם, שכשם שאנו באנו ע"י השתדלות של הורינו גם אנו צריכים להחזיר טובה לילדינו ולהביא את הנשמות הללו לעולם.

כתוצאה מהתרבות תאי הזרע מתעוררת בלב האדם חמדה וחשק עצום לזיווג, במצב כזה יש מעגל החוזר על עצמו, הדמיון מוליד תאי זרע והתאי זרע מולידים דמיון וחשק מוגבר בנוסף וכך זה חוזר על עצמו עד שהאדם כמעט מתפוצץ.. אלא שאם האדם אינו נשוי הוא חושב שאין לו פיתרון אך לטבע הזה יש פתרון ונסביר:

אם האדם חוסם עצמו מלהרהר בעניין תאוות האוננות והקישוי העצמי ואולי בהוצאת הזרע, אזי מה שקורה הוא מעגל הפוך שהזרע מקבל בלימה של ייצור ובלימת הייצור בולמת את דמיון התאווה וכך גם נפסק שוב ייצור תאי הזרע וכך גם מתמעט הדמיון עד שאדם חש רגיל ונעים כאחד האדם ללא משיכה מתפוצצת.

מה גובה התאווה האידאלי?

המטרה הטובה ביותר עבור בחור שאינו נשוי היא להיות במצב שמשיכת התאווה שלו נמוכה מאוד מאוד וכמעט לא מורגשת בחיי היום יום והוא פנוי בדעתו ורגשותיו לעסוק בכל מיני עניינים חשובים, אם הוא במצב שהוא ממש מוטרד מהתאווה ואינו יכול להתעסק עם דברים חשובים סימן שגובה התאווה ממש גבוה והוא ממש בהפרעה, ועליו להנמיך זאת ע"י מיעוט הרהור, אם אינו מצליח להמעיט את ההרהור סימן שהוא צריך להמעיט את ראיית הנשים אם הוא עדיין לא מצליח להמעיט את ההרהור סימן שגורם ההרהור אינו הנשים אלא מזון או מצב גופני, ונסביר מזון עתיר חלבונים מרבה תאי זרע מצד עצמם וזה מוליד הרהור, כמו"כ אדם במצב רעב מאוד או צמא או עייף הוא בגירוי מיני מוגבר, כמו"כ אדם שבע מאוד הוא במצב גירוי מוגבר, לכן אם אדם מוצא את האיזון במזון במצבי הגוף שלו הוא יכול שלוט בכך באופן פשוט ע"י שימעיט את ראיות ומבטים ברחוב ועי"כ יוכל להתאמץ להמעיט הרהורים ועי"כ ימעיט ייצור תאי זרע וכך במחזוריות ימעיט את כל גובה התאוה עד למינימום הנצרך לו.

ככל שמתעלמים מן התאוה היא דועכת ככל שחושבים עליה גם אם זה לצורך הטיפול בה היא מתעוררת, לכן כל עוד התאווה נמוכה עלינו להתעלם ממנה וכל פעם שהיא נותנת לנו תזכורת… נעשה לנו מחיקה בראש ונתעסק עם הציפור שנמצאת לידינו על הספסל, וכו', אם זה ממש נהיה טורדני סימן שהיא מנסה לחדור אלינו בכח ואז עלינו ללמוד איך לדחות אותה כדלקמן:

מצב נפשי של עצבות יתירה או דיכאון מייצר גירוי להוצאת זרע גם אם רף התאוה נמוך משום שהדיכאון הוא מצב רפיון והאדם מחפש תענוג ומרציות הוא מוצא באופן הכי קל להעלות את העונג ע"י הוצאת זרע וזה מתסבך אותו במילכוד נוסף, האריז"ל תחילת הסתת גירוי יצר הרע היא ע"י העצבות, וכל דרגות העבודת ה' השגתי ע"י השמחה. כשיש שמחה הורמון העונג המתפזר במח ובגוף נותן לנו תחושה טובה ואילו כשאדם עצוב הוא מרגיש שליבו נמוג ואז הוא מנסה להיתלות בהוצאת זרע, ועליו פשוט להיות שמח מדבר אחר שמשמח אותו באופן אישי וכך הוא יוכל להתעלם מן התאווה.

כמו"כ הפחדה או פחד של אדם גורם לאדם לנסות למצוא לעצמו את המקום הבטוח מבחינה רגשית ע"י הוצאת הזרע לכן ראוי מאוד שאדם לא יהיה במצב מפוחד אפי' מן החטא בעצמו כי זה מפיל האדם שוב אלא להיות בטוח שמח וחברותי ובכך מצבו הנפשי מעודד אותו לעזוב את התאווה.

התאוה אינה יכולה להיות סטטית היא באה בגלים, אנו לפעמים שמים לב שהיא נמוכה מאוד ולא מפריעה ולפעמים שמים לב שהיא תופסת גובה, אסור לנו לשאול את עצמנו מה קרה לנו שהיא תפסה גובה כי ההיפך הוא הנכון הטבע שאבינו אב הרחמן ברא הוא שהיא תתפוס גובה מצד עצמו מידי פעם להזכיר לנו שבבוא העת אל לנו להתעכב אלא להתחתן מיד, [נישואין זה משהו שמאוד חשוב לה'] ומשכך כשהיא תופסת גובה ועדיין לא הגיע הזמן להינשא עלינו להנמיכה שוב, השאלה היא לא מדוע היא עלתה אלא לומר לעצמי היי שים לב היא במצב מטפס, טוב צריך להתחיל להנמיך אותה ע"י מיעוט הרהור שממעט ייצור זרע שממעט הרהור וחוזר חלילה.

וזה מה שאמרו לנו חז"ל משביעו רעב, אם ננסה להשביע חשקנו ע"י הרהור נוסף היצר ירעב יותר, אם ננסה להרגיעו ע"י ראיה נוספת הוא ירעב יותר וירצה יותר, אם ננסה להרגיע אותו ע"י שחרור הזרע החוצה [שלא במקום מצוה – במסגרת נישואין] הוא ירעב יותר משום שהוצאת זרע מפעילה את כל מפעל הזרע שוב בעוצמה כפולה ואז האדם שוב נמצא במצב של צורך מוגבר להוצאת זרע, וזה פועל בדיוק כמו תספורת ככל שאדם מסתפר יותר הוא נותן למנגנון השיער להפעיל את מפעל ייצור השיער וכך השיער גודל שוב עוד ועוד, ואם הוא מסתפר פחות המנגנון מקבל לבימה להיכנס לצמיחה איטי כך בעניין מפעל הוצאת הזרע אם אנו רוצים להיות במצב שמפעל ייצור הזרע אינו עובד ומגביר את ייצור תאי הזרע ואנו לא מצליחי לבלום אותו עלינו לעשות בדיוק את הפעולההפוכה, להחליט שלא מוציאים זרע ואז כתוצאה מדחיית הוצאת הזרע מנגנון המפעל של ייצור תאי הזרע מקבל הוראת בלימה מן המוח להפסיק לייצר וככה התאווה פוחתת ופוחתת עד שאנחנו מסוגלים להשתחרר ממנה ולהתעסק בדברים החשובים לגילנו כמו לימודים, קשרים חברתיים וכו'.

זרע אינו יוצא ללא נגיעה באיבר כלל, אמנם המשיכה היא לידוע באיבר אך על האדם לדעת כי אליו לא ייגע באיבר כלל הוא לא יפול בכך לכן אין לו להילחץ מכך כלל. כמו"כ אדם ללא הירהור לא יתקשה כלל ואם הוא יסיח דעת הוא לא יכול להתקשות כלל.

הוצאת רע לבטלה

הוצאת זרע:

אדם שחווה יציאת זרע מגופו פעמים רבות, בהדרגה יכול להתמכר לכך והדרך להיגמל מכך היא בהדרגה להפסיק מכך או לדחות זאת בהדרגה.

בחור הגיע לר' שטיינמן ומצוקתו שאינו מסוגל להתמודד עם עצירת התאווה של הוצאת זרע לבטלה מה עליו לעשות? השיב לו כל פעם שהיצר גובר עליך תדחה אותו בחמש דקות בלבד, לאחר חודש שנהג כך השיב שאינו רואה הפסקה אחרי חודשיים התחיל לראות שהוא מצליח בהדרגה למנוע עצמו ממעשה זה של הוצאת זרע.

מדוע זה נקרא זרע לבטלה? הזרע שניתן בכל אדם הוא לצורך פריה ורביה והשימוש שלו הוא רק במסגרת נישואין אחרי חתונה, אם אדם שופך סתם זרע אינו עושה שום תועלת עם הזרע, פשוט מאבד אותו לחינם, והתורה מאוד לא אוהבת שאדם משחית דברים כמו שאדם משחית את רכושו או דברים שה' נותן לו כך הוא משחית כח ההולדה שה' נתן לו ובמקום להביא ילדים הוא זורק זאת לאשפה וחבל מאוד.

לפעמים הזרע יוצא בלי שאנו בכלל מתכננים או רוצים הוא יוצא בזמן שינה כתוצאה מאכילה מרובה שהגוף שבע והוא פולט זרע או מכל מיני סיבות, צריך לדעת שכל עוד אנחנו לא גרמנו בידינו במחשבה ובמעשה מכוון להוצאת הזרע אין זה נחשב עבירה ואין עלינו אשמה כלל, אנו צריכים להיזהר מלגרום לכך, אך אם זה יצא כבר מעצמו בלי שסייענו לכך אין עלינו אשמה כלל.

הסיבות שמושכות אדם להוציא זרע הם: רעב גדול, שבע גדול, צימאון רב, עייפות, עצבות, פחדים וחששות כלשהם.

כנגד זה אנו צריכים להיות בשמחה, הרבה עם חברים, לא להיות עייף ורעב וצמא,

ככל שאדם מצליח לדחות את הפעמים שהוא מוציא זרע לגילאים מאוחרים הוא כבר מרוויח שהוא יותר צדיק וקדוש מאוחר שגיל הצעירות כקרוב לבר מצווה הוצאת הזרע יכולה לגרום לאדם להתמכר וחבל מאוד כי אחרי זה לוקח זמן רב להימנע.

זרע הוא רק ההפרשה הסמיכה שיוצאת מאותו מקום שבגבר, באופן אינטנסיבי אך יציאה של טיפה מועטה אינה הזרע אלא חומר מקדים וראוי להימנע גם ממנו.

הרבה בחורים אינם יודעים אך חיכוך של בגד עם האיבר גורם להתקשותו והצאת זרע גם בלי שרוצים, ולכן כדאי מאוד ללבוש מכנסיים ולבנים רחבים באזור המותן על מנת לא לגרום לחיכוך המביא לגירוי.

הרב וולבה מבאר בספר עלי שור שאדם שרואה אישה מתרבים בו תאי הזרע של התאווה לצאת החוצה לבטלה, ואם הוא מוציא אז מתרבה בו התאים יותר והוא שוב מחפש לראות נשים עוד ועוד וכך להוציא עוד רע וכו', ואז הוא במעגל מסחרר שלא מפסיק והוא נעול, מה עליו לעשות? בזמן שרואה אישה לא לחשוב עליה אלא להסיח דעת ואז ממילא יורד התאווה והכל נעצר.

הוצאת זרע זה כמו קציצת שיער ככל שאדם קוצץ יותר גודל יותר כך הזרע ככל שאדם מוציא יותר הוא מייצר יותר זרע והוא רוצה להוציא אותו יותר. מה עושים, בולמים ואז ככל שבולמים אז יש פחות ייצור זרע.

היצר הוא כמו בעל חיים שנמצא בלב האדם ככל שנהנים מן היצר הבעל חי שבנו אוכל עוד אוכל ועוד אוכל וגודל ומנסה לכבוש אותנו, וככל שאנחנו מרעיבים את התאווה אנו מחלישים אותה עד שהיא לא מסוגלת להפריע לנו בחיי היום יום.

החיים הם כמו מסלולים מוכנים של רכבת, נולדנו מראש לתוך עולם מובנה, כשאדם נדרש להתמודד עם היצר אין הכונה תמציא את עצמך מחדש ותלך בדרך לא טבעית אלא תלך בדרך של מסלול אחר המתאים לך אורגנית, בשני המסלולים אתה יכול ללכת, אם תלך במסלול היצר אתה תהיה חומרי וכבול ברשתו ותאבד עולם, ואילו אם תלך במסלול השני אתה תהנה מהחיים ותרויח עולם, משכך, עלינו לחשוב שמה שמוטל עליו הוא כפיה עצמית לבצע מעבר מסלולים למסלול השכן ואז נמשיך בו עד שהיצר ינסה שוב להוציאנו למסלול שלו, כמו שבעולם אדם יכול להיות להיות במסלול עני ומסכן או במסלול עשיר ומוצלח הכל תלוי במסלול שהוא בוחר ושני המסלולים קימים כל הזמן לצידנו כך בבחירה במסלול מסוים ההתאמצות מעבירה אותנו למסלול הטוב.

תדריך לנער בר מצווה

תדריך לנער בר מצוה בעניין שמירת הברית.

 • זכית! אתה גדול! מה זה אומר?
 • אתה מתחייב במצוות התורה, עד הבר מצווה אינך חייב לקיים ואינך נענש עליהם רק מדברי חכמים אך התורה מחייבת רק אדם בגיל 13 שגופו ונפשו מתאימים מבחינה התבגרותית לקיום ועמידה בדרישות המצוות.
 • בין המצוות יש הלכה של איסור להוציא זרע מאותו מקום, הזרע הוא חומר סמיך, ואין לאדם לגרות עצמו בהרהורי נשים ולהגיע להוצאת זרע.
 • מה עליי לעשות? להתעסק בדברים אחרים.., יש לנו ים של תענוגים טובים ורוחניים, רק שהיצר הרע חופר לנו בראש ליהנות רק מדבר אסור, כי זה הפרנסה שלו.., ואנו לא חייבים לפרנס אותו, אלא לפרנס את היצר הטוב שהוא ממש זקוק לנו והוא גם ייתן לנו הרבה שכר אמתי גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, כמו שכתוב בכל הספרים והתורה.
 • תמיד אנחנו רואים צדיקים גדולים שממש נהיו צדיקים, אין צדיק שלא עבר את ההתמודדות עם יצר הוצאת הזרע, ואם הוא נהיה צדיק סימן שהוא הצליח לסובב הרבה את היצר הרע ודחה אותו עוד ועוד ובנתיים הרויח הרבה מצוות וככה הוא נהיה צדיק, אך אם הוא התפתה בקלות ליצר להוציא זרע שוב ושוב הוא פשוט קורס ולא מצליח להיות צדיק.
 • ולכן תדע שאין צדיק ללא משיכות מיניות, אלא רק צדיק שמתמודד עם המשיכות ועושה לעצמו מחסומים הוא נהיה צדיק גדול וכולם באין לבקש ממנו ברכות, ועצות וישועות, כי פשוט הוא התגבר וקיבל מה' כח רב בגלל ההתגברות שלו ולכן הוא נהיה צדיק. זה משתלם להתגבר.
 • עצם המשיכה של היצר הרע היא גזירת מלך של ה', אם ה' לא היה גוזר שאיש יימשך לאישה אזי איש היה מסתכל על אישה כמו על עץ או ספסל ובכלל לא היה מתגרה ממנה, ה' גזר על הטבע שכשרואים אישה יהיה איזה קוסמות כזו שתגרה אותנו מאוד, וכנגד זה אנו צריכים פשוט לא הסתכל עליה, ואם לא נסתכל לא נתגרה.
 • לא כל ראיית נשים גורמת לגירוי רק ראייה חוזרת, כלומר סתם מבט חטוף אינו משפיע עלינו כלום אך אם חזרנו להסתכל עוד ולהתרגש זה כבר גורם לנו בתוך הגוף גירוי מיותר ללא צורך.
 • הגזירה של ה' שנתגרה מראיית נשים היא בטבע שלנו שהטבע שלנו יזדקק לכך ויהיה מוזן ונצרך ונמשך לכך כמו שכתוב עריות נפשו של אדם מחמדתן, היינו לא רק הגוף אלא גם הנפש.
 • אתה יודע משהו מעניין? בעבר היה יצר הרע לעבוד עבודה זרה יותר גדול מיצר נשים, ובאו חכמים וראו שאי אפשר להתגבר על היצר של עבודה זרה וביטלו אותו ומאז אין לנו יצר לעבוד עבודה זרה.
 • באותו זמן גם ביטלו את היצר הרע של נשים ובאמת הוא התבטל לגמרי ואישה בכלל לא הייתה מגרה לעבירה כלל, אלא שאז הייתה בעיה, אנשים לא רצו להתחתן.., ואז ראו חכמים שאם לא יתחתנו לא יתקיים העולם, לכן החזירו בחזרה את היצר הרע של לאהוב נשים בשביל שכשאדם יגדל ויתבגר הוא ירצה מאוד להתחתן וככה לקיים מצווה של חתונה.
 • לכן מאוד כדאי לא להשתמש עם היצר לנשים בגיל הזה לגרות את האיבר באותו מקום אלא לחכות עימו לגיל המתאים לחתונה וזהו, ובנתיים פשוט ללמוד הרבה לימודים קודש וכל מיני לימודים שחשוב לאדם ללמוד וכשמסיחים דעת בכלל שוכחים מהנשים לגמרי.. והם בכלל לא מגרות אותנו.
 • בגמרא מסופר על רב אחד שמרוב שהוא היה מרוכז בלימוד הוא בכלל לא שם לב לנשים שעברו והיו סביבו, והם היו נדמות בעיניו כמו חפצים ברחוב מבחינת זה שלא היה מתגרה מהם בכלל, וזה בגלל שהוא היה מאוד עסוק בדברים טובים.
 • לכל ילד שעובר את גיל 13 מתחילים להתפתח לו בגוך תאי זרע שרוצים לצאת, הוא אינו אשם שהם מתפתחים כי כך ה' החליט, רק מה שהוא צריך לעשות הוא לא להוציא אותם כי אם הוא יוציא אותם הם יתפתחו בכמות גדולה וירצו עוד פעם לצאת ואז כשייצאו שוב החוצה הגוף ייצר עוד תאים וכל תאים חדשים גורמים לאדם לראות שוב נשים אז זה כמו מעגל שמסחרר אותנו אז מה עושים? לא מוציאים זרע, ומסיחים דעת וככה אנחנו מרוויחים שהייצור של הזרע נעצר ומחכה לחתונה ואז הוא כבר מפסיק לגרות אותנו. פשוט, נכון..
 • המין יכול להיות או במצב של תרדמת או במצב של הפעלה, התכנית היא עד החתונה להרדים את המין ולאלחש אותו, וכל פעם לתת לו כמין הרדמה לתקופה מסוימת, זה קורה ע"י הפעלה חשיבתית חזקה והרמטית לכל הרגעים עד שהמין נרדם ואז הוא רדום עד מצב שמתעורר שוב מטריגר [סיבה] כלשהי כנ"ל בגוף או בנפש.
 • לא תמיד אפשר לשלוט בסיבות המגרות אבל המגמה לזכור תמיד שגם הוא הופעל אנו בשלב ראשון מסיחים דעת ובשלב שני מאמצים את כוח השכל והניתוק התחושתי. אחרי החתונה המגמה להפעיל אותו ולכבות אותו לסירוגין וזה כבר תרגול שונה. אין זריקת תרדמת קבועה למין זה עוזר לפרקי זמן מסוימים ומתעורר שוב כך עשה ה' למען נרצה להתחתן ככל שניתן מהר ויבנה העולם.
 • יש הרבה דרגות בהפעלת המין, אינו דומה מי שהתעורר במחשבה או בלב או במעשה וכו', לא משנה באיזה שלב גירוי אתה נמצא, תמיד ניתן לעצור את התהליך אפי' בשלב סופי רק אם רוצים.
 • מי שבפרק זמן מסוים נותן חופשיות למין מסיבת מצוקות מסוימות שהוא "מרשה" לעצמו צריך לקחת בחשבון שמדובר "התמכרות" ואח"כ בשביל לצאת מכך הוא צריך לגמול את עצמו מההזנה הרגשית תחושתית שהגוף התרגל אליה, וזה יכול להיות ע"י בלימה ויבוש הרגש בתחום.
 • גם אדם שהתמכר לפרק זמן יכול לצאת מכך בקלות וזה לא מוכיח שום דבר לגבי העתיד שלו או לגבי רמת התאווה שלו שהיא חזקה יותר כי הוא בתקופת התמכרות.
 • ככל שמתעלמים מכך שוכחים מכך וזה לא מטריד, ככל שחושבים על כך אפי' לצורך מניעה זה מכניס עוד יותר, בספרי חסידות אומרים קודם לברוח אח"כ לתקן, עד גיל ארבעים אדם צריך להתמקד בלברוח מהיצר, אח"כ צריך להיות עסוק בלתקן אותו,
 • כל צדיק גדול יש לו יצר הרע גדול, אם יש לך יצר הרע ומשיכה לתאווה גדולה סימן שאם תתגבר עליה תהיה יותר צדיק ממי שהיצר שלו קטן, הרווחת!
 • שבע יפול צדיק וקם, כולם נופלים ביצר השאלה היא מי מצליח לקום, החכמה היא לקום גם אם נכשלים, ולא להיבהל מזה, מי שמשכנע את האדם שקרה דבר נורא כשיצא לו זרע והוא לא יכול לחזור בתשובה זה רק היצר הרע, מי שמשכנע אותך להתחיל שוב להתגבר וללמוד ולהסיח דעת מהיצר זה היצר הטוב.
 • תלמד מידי יום ספר מסילת ישרים או ארחות צדיקים או ספרי הלכה כל פעם רבע שעה ווזה נותן לך כח התגברות חזק ומעודד מאוד.
 • שכחת מהיצר הרע הרבה זמן? אתה בכיוון הנכון!! הוא שוב התגבר עליך? תתרחק ממנו עוד פעם לתקופה ארוכה ע"י לימוד ומעשים טובים וככה תעביר עוד ועוד זמן עד שתגיע לחתונה בעז"ה והכל ישתלם לך, כי אתה תגיע מאוד מקודש ומוצלח לחתונה והבית שלך והילדים ישמחו לראות שיש להם אבא כמוך שחזק ויציב ואוהב אותם ולא מתפתה להיות תלותי במשיכות של יצר הרע.
 • בהצלחה.

הדרכת חתנים בזום. שיחת וידאו, סקייפ.

ידיעת ההלכות היא חובה לכל חתן! אנו מנגישים ומאפשרים הדרכה לכל הסגנונות באופן הכי נח. וקל.

הדרכת חתנים לכל מקום, בזום\סקייפ\שיחת וידאו ווטסאפ. לכל מקום.

השיעורים אישיים, ומאפשרים למידה מעמיקה ושיח מלא עם הרב בכל הנושאים

השיעורים בימים: ראשון רביעי.

סדרה קצרה: שלושה שיעורים בהלכה.

סידרה בינונית: חמישה שיעורים -הלכה וענייני אישות.

לקביעת שיעור בווטסאפ לחץ כאן:- 0504133062

בברכה

גבריאל מור-יוסף

מדריך חתנים.

הדרכה והכנה לחתונה, חובה או המלצה?

יש איסור מוחלט להינשא בלא ידיעת הלכות נדה [טהרת המשפחה] אי ידיעת הלכות אלו מביאה למכשול של כרת באיסור נדה ששווה לאכילת חמץ בפסח או אכילה ביום כיפור, מכיון שהלכות אלו רבות ומורכבות ישנם הרבה אופציות ללמוד באופן נגיש וקל, זה לגבי למידת ההלכות.

לגבי שאר חלקי ההדרכה כגון קשרי בעל ואישה, וחיי אישות, מי שחכם עיניו בראשו ולומד זאת על מנת לא להתנסות על עצמו, לנסות בערך זה צלקות רגשיות מול האישה, הזוגות שלא קיבלו הדרכה התגרשו מהר וללא יכולת תיקון, לעומת זאת הזוגות שהבעל קיבל הדרכה במקביל להדרכת האישה גם אם היו קשיים הם נפתרו ויכולתם להתאהב אחד בשני הייתה מאוד מיומנת ומעולה, וצמצמה את סיכוי הגירושין כמעט לאפס, הוי אומר רוב הגירושין הם זוגות ללא הדרכה או שקיבלו הדרכה לא מקצועית מספיק.

חיסון לנשים בהיריון

חיסון להורים ונשים בהיריון בפרט.

איני מגיע לומר את דברי מכוח סמכות כלשהי אלא מכוח "כל ישראל ערבים זה לזה",

דבר הנראה לעין שמציאות המגיפה לא קיבלה את ההתיחסות החמורה המתאימה לאירוע שכזה, העולם כמנהגו נוהג גם כשמידי יום נפטרים רבים מאוד.

אנו מסתמכים על כח המידור שאיננו רואים מונשמים נפטרים ואבלים מול העיניים כל יום, בגלל שחולה נמצא בבית חולים, ונפטר נמצא בבית קברות, ואבל יושב בביתו, וברחוב יש רק חנויות ססגוניות שממשיכות כרגיל, ובזה ניתן לחשוב שהמצב אינו כ"כ מחייב יציאה מהעצלות שלנו אלא להמשיך כרגיל. אבל המציאות הזו של מונשמים נקברים ואבלים היא אמיתית ולא דמיון,

מי שחרב עליו עולמו כבר לא יכול לדבר ולהתריע ומי שלא חרב עליו עולמו ממשיך כמנהגו.

אם המצב סביר אז העצלות שלנו מונעת מאיתנו לפעול להגנתנו, ואם המצב טראגי אז השיתוק מונע ממנו לפעול, אז האופציה היא לאבד עצמנו לדעת במיצמוץ קטן של הידבקות??

לפני שהיה חיסון היינו יכולים לומר כך גזר ה' להיות במצב של מגיפה ללא חיסון וממילא אם נשמרנו ככל יכולתנו באופן סביר מהידבקות אזי הגורל המלא בידי ה' ללא מעשה מצידנו וכך רצה ה'.

אך כיום שיש חיסון ואדם לא מתחסן אינו יכול לטעון שגורלו בידי ה' כי ה' המציא חיסון ואתה מונע אותו ביודעין, וה"ז כעומד בכביש סואן לפני שתבוא מכונית ואומר גורלי בידי ה' שהרי כשבאתי לא היו מכוניות ועכשיו זה החלטה בידי ה', אין הדבר כן, אלא הוא מסר גורלו לחוקי הטבע שה' קבע בבריאה היכולים להזיק לאדם אם לא ימנע עצמו מן הסכנה.

נאמר באופן נחרץ:

העצלות להתחסן אינה חרדית ולא יהודית, התכנסות ב"כולל" עשרות ומאות ולא ללמוד בבית בחברותא וכדו' בבית רק בגלל גחמותיו וכבודו של ראש הכולל היא רצח. לא יודע כמה רוצחים ונרצחים יש בתקופה זו, כמעט בודאות של מי שהדביק אדם אחר חשוד ברצח כי אולי ההוא הדביק שרשרת שרצחה אדם כלשהו שהיה יכול לחיות אם מנעתי הדבקה!

כל אדם שהדביק פסול לעדות וקידושין על סמך עדותו אינם קידושין!! [גם מדין מזיק לבריאותו ולממונו של הנדבק וגם מדין רוצח]

כל רב שעודד למידה קבוצתית ללא זהירות מתבקשת גם אם לא קרה כלום הוא פסול לעדות ומעודד למוות!!

אדם שמתנער מאחריות חברתית של זהירות במגיפה הוא מאבד עצמו לדעת ואם הוא ידוע ככזה יש לקוברו מחוץ לגדר!!!

-וגם אם יש להקל מבחינה הלכתית לקורו כרגיל, מ"מ יש לעשות כן למען ישמעו וייראו, כל עוד הורגים אחד את השני ונשים מתות צעירות בגלל הכרח הקהילה להתפלל יחד ללמוד יחד ולעשות הכל יחד [שזה אינו  דין כלל בשום מקום בהלכה שצריך ללמוד יחד זה אולי טוב בימים כתקנם אך בימי מגיפה]??

אדם שאינו מונע הדבקה באופן אקטיבי [ע"י חיסון וחיי פרט]  אלא מרשה לעצמו מטענות סרק כאלו ואחרות לגלגל הדבקה נחשב מחלל שבת שאם התירו חילול שבת לצורך פיקוח נפש ומניעת סכנת נפשות והוא עושה זאת ביודעין אין שמירת השבת שלו מדין רצון ה' אלא רצון עצמו.

הגיע הזמן שנעצור ונחשוב: יש לנו אחריות על המשפחה שלנו על האישה הילדים מי יגדל אותם, מי יחנך אותם, מי יטפל בהם במקרה של אבדן שיכלנו למנוע אותו עם קצת פחות עצלות ויותר אקטיביות.

אל לנו לקבל את רפיון היצר המכהה חושים ואומר לנו מחר, במקרה הזה מחר יהיה מאוחר מאוד,

ומי שאכל אותה אכל אותה ויושב בביתו אלמן עם יתומים קטנים בביתו בארבע קירות ריקים וקרים ואף אחד בעולם לא יכול  למלאות את החסר הנורא הזה, לא הקהילה ולא מנהיגי החברה או המערכת החברתית המחבקת ואורבת לנו,

היתומים שלך ישאלו אותך מדוע עשית להם את זה? בגלל נורמות או סטיגמות כלשהם? או שסתם לא היה איזשהו רב שיזעזע את אמות הסיפים בשביל שגם אתה תעשה צעד מוקדם מן המאוחר חלילה.

מדם ליבי: עשו ככל יכולתכם למנוע חולי ואובדן, לא להקשיב לעצלות, להיות זריז נשכר, לדחות בכח תרדמת חושים, ותדמיינו את הנפטרים באדמה מייעצים לכם מה לעשות? ובטוח שיש להם עצות גם לאדם כמוכם בריא ללא מחלות רקע עם הרבה טרדות ועצלות, תנסו לשמוע את קולם הוא אמנם בבית הקברות אך חזק מאוד למי שמקשיב, ומי שעדיין מתלבט שיילך לשמוע אלמנים או אלמנות צעירים.

צעדי המנע הם: חיסון. חיי פרט [הימנעות מחיי קהילה]

רופא נשים בהלכה, המותר והאסור.

בס"ד

בענין ביקור אישה אצל רופא:

הקדמה: בעיית ביקור אישה אצל רופא יכולה להיות משלוש סיבות: יחוד, מעשה מגונה, ליבו עליה ולהיפך.

לגבי יחוד: אמנם בליווי בעל או חמות אין איסור יחוד אך כל אישה אחרת שתצטרף לביקור יש בכך איסור יחוד כי גבר אחד גם באלף נשים יש איסור יחוד.

לגבי מעשה מגונה: רגילים לחשוב שמעשה מגונה הוא רק בבעילה כן או לא, אך קשת האופציות של מעשה מגונה היא רחבה מאוד, זה יכול להיות דרישה לבדיקה אינטימית שלא לצורך או אפי' שנובעת משיקול דעתו שמעורב בה 90% יצריות ו10%.

אפילו מישוש או בדיקה מוכרחת שמתלווה אליה רגש יצרי אפי' שהאישה אינה חשה או חושבת כך היא משפיעה עליה בתת מודע, ועליו במודע, וכל אישה שמורה ובעל אמתי אמורים להתרחק מכך.

גם ניסיון מצד הרופא לקשור את האישה בתלות טכנית אליו או להתחבב עליה משהו שאינו עושה עם בדיקת גבר סתם זה כבר מעשה מגונה, כמו שכתבו בגמ' בענין אביזרי גילוי עריות שזה גם באופן של קריצה רמיזה וכו',

ליבו עליה: כשאישה נמצאת לבד אצל רופא או שנמצאת אצל רופא באופן שמייחד להם מצב רגשי משותף ופרטי זה מייצר מצב של ליבו עליה גם כשהבעל מעבר לווילון.. כי מעבר לווילון רק ההם שם.., סיטואציה זו יוצרת מצב "מרחיק לב" של האישה מבעלה גם אם היא לא חשה במקביל התקרבות לרופא, וכן מאידך "קירוב לב" של הרופא אל האישה, ומדובר בניואנסים רגשיים עמוקים, שמא נאמר מדובר ב"קינאה שפלה"? בגמ' כתוב "אין אדם מקנא לאשתו אלא א"כ נכנסה בו רוח טהרה" בניגוד לתפיסה החילונית -קנאה סבירה לאישה היא דרך הבעל הכשר והאוהב, ואילו העדר קינאה מינימלית אינה אדיבות לבת הזוג אלא בגידה.

המציאות העדכנית: בעבר הייתה דעה רווחת בין הפוסקים שרופא עסוק בעבודתו וממילא יש לו היתר לבדוק נשים, זה מוגדר בהלכה: "בעבידתיה טריד", מציאות זו הופרכה בהדרגה בשנים האחרונות עד שנודעו מקרים לאחרונה של שידול אישה ברמזים גם בנוכחות בעלה, וזה מוריד לנו את סיבת ההיתר הנ"ל, ומציב את הרופא מכל מגזר ומכל גיל אפי' ישיש כדינו של נער-רחוב שמתבקש לבצע בדיקה זו, מסקנה זו נכתבה לאחר חקירה רבה בקופות חולים ובבתי חולים וכו', למעט מקרים של פיקוח נפש שבהם לכאורה מצב הרופא מעט יותר ענייני. [כמובן שיכול להיות מקרה של רופא מעט יותר רציני אך המגמה היא כללית ובד"כ יש לכך השפעה על כולם]

מקרים ודינים:

 • ביקור רופא ללא בדיקה גופנית: מותר, לבד-עם דלת פתוחה לרווחה, או עם מלווה גם בחדר סגור, אך לא נעול [במקרים של יחוד], כל זה בבדיקות הרופא שהם בדיקות-תשאול ומבט חיצוני או הפניה למכונים או מעבדות וכו'.
 • ביקור רופא לבדיקה גופנית שאינה אינטימית: בליווי זר מותר בחדר סגור ולא נעול, ללא זר אין לבצע בדיקה זו כלל גם בדלת פתוחה לרווחה, מאחר שהבדיקה נעשית מאחורי וילון ויש מודעות מוחלטת של כל הנכנסים שאין מתקרבים לווילון וזה נחשב כבר כחדר נפרד ונעול, ובנוסף חשש הגלישה לאזור אינטימי גבוהה, ואין אפוטרופוס לעריות.

ביקור רופא לבדיקה גופנית אינטימית:

 • בדיקת הנרתיק: ספק איסור, רצוי להימנע, במקרה חמור הדורש התערבות רפואית מידית אפשרי בנוכחות בעל והבעה קשוחה של בני הזוג.
 • בדיקת אולטרא סאונד על הבטן: אסור.
 • בדיקת אולטרא סאונד בנרתיק: אסור.
 • התפשטות חלקית או מלאה: אסור.
 • התקן רחמי הכנסה והוצאה: ספק איסור, רצוי ע"י אחות, כשהעניין מסובך ויש רק רופא גבר מומחה אפשרי ע"י רופא בנוכחות הבעל והבעת פנים קשוחה.
 • בדיקת חזה במישוש: מותר בנוכחות הבעל והבעה פנים קשוחה.
 • דגימות מהנרתיק: אסור ע"י גבר, לבקש ביצוע ע"י אחות.

רופא נשים בהלכה

בענין ביקור אישה אצל רופא:

הקדמה: בעיית ביקור אישה אצל רופא יכולה להיות משלוש סיבות: יחוד, מעשה מגונה, ליבו עליה ולהיפך.

לגבי יחוד: אמנם בליווי בעל או חמות אין איסור יחוד אך כל אישה אחרת שתצטרף לביקור יש בכך איסור יחוד כי גבר אחד גם באלף נשים יש איסור יחוד,

לגבי מעשה מגונה: רגילים לחשוב שמעשה מגונה הוא רק בבעילה כן או לא, אך קשת האופציות של מעשה מגונה היא רחבה מאוד, זה יכול להיות דרישה לבדיקה אינטימית שלא לצורך או אפי' שנובעת משיקול דעתו שמעורב בה 90% יצריות ו10% אולי ענייניות, אפי' נגיעה מוכרחת שמתלווה אליה רגש יצרי של הרופא אפי' שהאישה אינה חשה או חושבת כך היא משפיעה עליה בתת מודע ועליו במודע, וכל אישה שמורה ובעל אמתי אמורים להתרחק מכך, בנוסף ניסיון לקשור את האישה בתלות אל הרופא או להתחבב עליה משהו-שהוא לא היה עושה עם בדיקת גבר סתם זה כבר מעשה מגונה, כמו שכתבו בגמ' בענין אביזרי גילוי עריות שזה גם באופן של קריצה רמיזה וכו',

ליבו עליה: כשאישה נמצאת לבד אצל רופא או שנמצאת אצל רופא באופן שמייחד להם מצב רגשי משותף ופרטי -זה מייצר מצב של ליבו עליה גם כשהבעל ליד הווילון.. כי מעבר לווילון רק ההם שם.., סיטואציה זו יוצרת מצב "הרחקת לב" של האישה מבעלה, גם אם לא חשה במקביל התקרבות לרופא, ומאידך "קירוב לב" של הרופא אל האישה, ומדובר בניואנסים רגשיים עמוקים, שמא נאמר מדובר ב"קינאה שפלה"? בגמ' כתוב "אין אדם מקנא לאשתו אלא א"כ נכנסה בו רוח טהרה", בניגוד לתפיסה החילונית, -קנאה סבירה לאישה היא דרכו של הבעל הכשר והאוהב, ואילו העדר קינאה מינימלית זו אינה אדיבות לבת-זוג אלא בגידה.

המציאות העדכנית: בעבר הייתה דעה רווחת בין הפוסקים שרופא עסוק בעבודתו וממילא יש לו היתר לבדוק נשים בגלל "בעבידתיה טריד", מציאות זו נפרכת בשנים האחרונות עד שנודעו מקרים לאחרונה של שידול אישה ברמזים גם בנוכחות בעלה, וזה מוריד לנו את ההיתר הנ"ל, ומציב את הרופא מכל מגזר ומכל גיל אפי' ישיש, כנער-זר שמתבקש לבצע בדיקה זו, מסקנה זו נכתבה לאחר חקירה רבה בקופות חולים ובבתי חולים וכו', למעט מקרים של פיקוח נפש שבהם לכאורה מצב הרופא מעט יותר ענייני.

דינים:

 • ביקור רופא ללא בדיקה גופנית: מותר, לבד עם דלת פתוחה חלקית, בליווי עם חדר סגור אך לא נעול, רוב בדיקות הרופא הם בדיקות תשאול וראיה חיצוניים או הפניה למכונים או מעבדות וכו', אין בכך בעיה.
 • ביקור רופא לבדיקה גופנית שאינה אינטימית: בליווי זר מותר בחדר סגור ולא נעול, ללא זר אין לבצע בדיקה זו כלל גם בדלת פתוחה מעט, מאחר שהבדיקה נעשית אחרי וילון ויש מודעות מוחלטת של כל הנכנסים שאין מזיזים וילון וזה נחשב כבר כחדר נפרד נעול, בנוסף חשש הגלישה לאזור אינטימי גבוהה, ואין אפוטרופוס לעריות
 • ביקור רופא לבדיקה גופנית לבדיקה אינטימית:
 • בנוכחות בן זוג, בנוכחות אישה, מאחרי וילון, התפשטות מלאה, מישוש תחת שמיכה, התקן רחמי הוצאה והכנסה, בדיקת נרתיק, בדיקת חזה גלוי בדיקת חזה במישוש,
 • חשש ל

זרע של קיימא

"כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה" (בבא קמא צב.). כלומר, אם אדם מתפלל עבור חברו שייוושע, והוא עצמו זקוק לאותה ישועה, הוא נענה תחילה. המקור לכלל זה הוא ממספר פסוקים, "ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהותיו" וגו', וכתיב (שם כא, א): "וה' פקד את שרה כאשר אמר" וגו' – כאשר אמר אברהם אל אבימלך. מכאן אנו רואים את העוצמה והכוח בסגולה זו שפועלת מאוד בשמים ומקרבת את הישועה! ויש בה כוח לפקוד נשים המחכות לזש"ק כשרה אימנו!

מדוע זה עובד כך?

רבינו ניסים (הר"ן) בדרשותיו, מבאר זאת כך: כמו צינור שדרכו עוברים מים מהמעיין אל השדות, אשר לפני שהמים משקים את השדות, הצינור הוא הראשון לקבל תועלת המים, כך מי שמתפלל שיתברך חברו, הרי המתפלל כאותו צינור, שהוא מקבל תחילה את הברכות.

זוג יקר אתם מצפים לזרע של קיימא? אתם מכירים זוג הזקוק לישועה? הצטרפו לעשרות זוגות ברחבי העולם המתפללים אחד על השני מידי יום


ליצירת קשר b665417@gmail.com
פרטים על הארגון בלינק המצורףhttp://kore.co.il/viewArticle/69103

"ביחד -נעבור את זה"סגולה בדוקה ומנוסה"כל המתפלל על חברו – והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה"

דגל ישראל 40*30 - yshivuk


ישראל

דגל צרפת

צרפת

דגל פנמה

פנמה

דגל הממלכה המאוחדת – ויקיפדיה


אנגליה

המונה 140 זוגות מרחבי העולם – המתפללים 5 פרקי תהלים אחד על השני מידי יום! אתם מכירים גם כן זוג שמצפה לישועה? העבירו אליו מייל זה! בשורות טובות אמן! הארגון בפיקוח רבנים ואנשי חינוך!

אזור קבצים מצורפים