שיער צבוע, צפורניים צבועות או מלאכותיות, איפור וכדו' האם צריכה להסירם לפני טבילה או שאינם חוצצים?

 1. אשה ששערה או ציפורניה צבועות או מאופרת, האם יכולה לטבול כך או שזקוקה להסיר זאת לפני הטבילה למנוע חציצה שפוסלת את הטבילה?
 2. חציצה פירושה מניעת מגע מים עם הגוף בזמן הטבילה, באם יש חציצה הטבילה במקווה לא מועילה וכאילו לא טבלה כלל והיא באיסור כרת כקודם הטבילה. להלן נבאר החרגות בחציצה שמוזכרים בהלכה ובפוסקים.
 3. לגבי צבע שיער: אם הוא צבוע היטב אינו חוצץ, כך מבואר בב"י קצ"ח בשם הרא"ש, והביא לכך ג' סיבות להתיר: א' אין בו ממש אלא מראה בלבד. ב' חפצה בו. ג' חציצה היא עניין של הקפדה, ואינה מקפידה בזה. כך פסק הבית יוסף השולחן ערוך ואחרוני הפוסקים.
 4. להאמור יש להתיר לטבול עם שיער צבוע בתנאי: שהשער צבוע היטב, וצבע השער אינו מתפרק או דוהה במי המקווה החמים [לכל הפחות ברמה כזאת שתצטרך לצבעו שוב עבור אירוע חגיגי].
 5. איפור: לא ניתן לטבול עם איפור מהסיבה שיש בו ממשות, אמנם ניתן להסתמך על כך שמעוניינת באיפור ואז הוא כחלק מגופה, אך עדיין ישנה בעיה אחרת שהאיפור מתמוסס חלקו או כולו במים ואז במצב המפורק היא כבר מקפידה על האיפור הנותר והוא כבר מהוה חציצה. משכך הפוסקים לא מוצאים מקום להקל בכך וחובה להוריד את האיפור כולו טרם הטבילה.
 6. באם מדובר באודם עמיד שנמרח כנוזל ולא כחומר, והוא מחזיק זמן למשך 24 שעות יש מקום לברר אצל רב בשעת הדחק אם להתיר כגון בערב שבת כשמוזמנים לאורחים, עיין באתר תשובה בנידון זה.
 7. ציפורניים צבועות: דינם כשיער צבוע ומותרת לטבול בהם אם כי אינו מומלץ לכתחילה. שימו לב! ציפרניים צבועות צריכים להיות צבועות לגמרי כאילו היא יוצאת כעת לאירוע, אם צבעה אותם לפני שלוש ימים והם כבר גדלו ונראים הפרשי צבע בין חדש לישן אינה יכולה לטבול משום שאז הצבע אינו במצבו האידאלי ומשכך מקפידה על הצבע הנותר והוא נחשב לחציצה והטבילה לא תועיל כלל וכאילו לא טבלה. לכן גם ההיתר לטבול עם ציפורניים צבועות הוא בתנאי שהם צבועות לגמרי ומוכנות לאירוע משפחתי.
 8. ציפורניים של רגליים דינם כמו של הידיים לעיל.
 9. בכלל ראוי לנקות היטב תחת הציפורניים שלא ישאר שום לכלוך וכן לגזור לגודל המתאים על מנת שלא תהיה חציצה בהם.
 10. ציפורניים מודבקות\מלאכותיות: באם מודבקות היטב ומונחות לגמרי על הציפורן כלומר שנעשו לאחרונה ממש, יכולה לטבול בהם, אם-כי אינו מומלץ כלל בגלל קושי הניוי תחתם שיכול להיות שיישאר שם לכלוך מועט וכבר נחשב לחציצה המונעת טבילה.
 11. חכמים ראו לנכון להעדיף טבילה ללא צבעים ותוספים אלו שמא אינם מושלמים כראוי וזקוקים להשלמה והוי חציצה שבזה הטבילה פסולה חס ושלום, אך באם כבר היא צבועה וכדו' ראוי מאוד להקפיד על מצב השלמתם כי הדבר גבולי מאוד.
 12. שאלות דומות או נוספות ניתן להפנות למו"צ [ראה הסכמות]   במייל ‫rav.chatanim@gmail.com‬