טיול ירח דבש כשהאישה אסורה

 טיול כשהאישה אסורה

בב"י סימן קצ"ה מביא מספר תה"ד: שאוסר ישיבה על ספסל אחד, כמו"כ נסיעה יחד בעגלה לטיול,

המעיין בדבריו שם יראה שהאיסור הוא אינו עניין של ישיבה בספסל אחד, משום שספסל המתנדנד בישיבת השני והם יושבים יחד ומזיזים אחד את השני זה איסור מצד עצמו, ואילו בטיול האיסור הוא עצם היציאה לבד בעגלה לטיול,

לכן אם חסר את אחד משלושת התנאים: א' מטרת טיול. ב' נסיעה בכלי רכב. ג' נסיעה לבד ה"ז מותר.

לפיכך:

בני זוג הנוסעים לבד לסידורים כלשהם מותר, כי אין זה לטיול.

בני זוג הנוסעים באוטובוס  לטיול מותר בגלל הצטרפות הנוסעים נהג וכדו', ואינם לבד.

בני זוג ההולכים רגלית לטיול לבד מותר משום שאין את החיבה של כלי רכב.

יציאת בני זוג לטיול בזמן נידתה לא משנה מתי, צריכה את ההיתר הנ"ל וכשחסר אחד מההגדרות לעיל מותר.

יש לשים לב שלהיתר של מצטרפים עימם אנשים נוספים לטיול שזה מותר כי אין את החיבה הגבוהה של בני זוג יחד לטיול בכלי רכב, זה אמור גם כלפי ילדיהם וילד מגיל 3.5 + שכבר נחשבים למישהו זר המונע מהם קירבה יתירה.

[מיותר לציין שכל האמור למצוא היתר לטיול היינו לטיול עצמו ולא לקיום יחסים או ביטול דיני הרחקות השייכים באישה נידה]