הדרכה בלעדית

בס"ד

ההדרכה שלנו

ישנם שני סוגי הדרכות הידועות כיום, א' הדרכה מסורתית ב' הדרכה אקדמית, ג' הדרכה יהודית רלוונטית.

בעוד ההדרכה המסורתית אינה פוגשת את צורת החיים החדשה וההדרכה האקדמית דוחפת ליעדים מפוקפקים, אנו מציעים כאן את ההדרכה היהודית הרלוונטית ועמה פירוש לצורת החיים החדשה על פי הגנוז בסתרי התורה.

לצערנו התפיסה האקדמית שבנויה על פסיכולוגיה ופלורליזם מודרני, מקבלים מקום גם אצל מטפלים חרדיים בתום לב מתוך מחשבה שיש בעיה ויש פתרון, יש היגיון ויש ניסיון. ועל פניו קשרי בני זוג נראה אפי' לא קשור לזווית יהודית אלא לתחום טכני ללא צורך במבט יהודי, כי "העיקר לסדר את בני הזוג".. בדיוק כמו בפיזיקה לכאורה.

אלא שזה ממש לא נכון כי כל שדה התנהגות האדם הוא עניין רעיוני ולא טכני, אם האדם היה ללא נפש או לכה"פ נפש בהמית בלבד היה שייך בו טכניזציה, אך האדם הינו בעל נפש תודעתית, המכונה בחז"ל נפש אלוקית, בעזרת השכל ניתן לקבוע תצורות בנפש.

וכשמגיעים לתודעה א"א להתעלם מתודעת נסתרות התורה על נפש האדם. וכבר אמרו חוקרי הפסיכולוגיה על עצמם ששלושת רבעי שקר, [כי אין כלים מדעיים לבדיקה], והשאר חצי אינו מוכרח וחצי אמתי שכל סבתא אומרת לנכדה.

באתר שלנו "בניין עדי עד" ואצל המדריכים הייעודיים שלנו תקבל תדרוך לאורח החיים שאתה חי עם שלל חידושיו מצביו והתפתחויותיו על פי פיענוח משמעויות נכונות למקרים אלו ממקורות בגמרא בהלכה וחז"ל.

קח לדוגמא את עניין התקשורת הדיגטלית האם היא הביאה זוגות לקשר טוב יותר או פחות? האם יש כלים לתעל זאת להטבה כלשהי? או עניין שעות העבודה המכריחות להיות כמעט 80% משעות העירנות חוץ לבית איך מתמודדים עם זה? או המצב של שני בני הזוג בעבודה יחד? או יחסי עובד ועובדת על כל המסתעף? ומי מדבר על גידול ילדים מעולים בעידן הורים עסוקים למעלה מהראש?

-אלו שאלות שלא נחקרו עדיין בפלס התורה באופן פומבי,

כל אלו דורשים הדרכה יהודית רלוונטית, הכי קל זה לומר שהחיים השתנו ואיתם גם היעדים ואז בכלל נפטרו כל הבעיות, וזה הגישור המודרני: אם נמצאים רוב היום מחוץ לבית הרי שעבודה הוא הבית הטבעי לקשור קשרים, ועל הבעל לא לקנא לאישתו ולהציק לה..

אסונות הפלורליזם גומדו בדעות מתירניות כפרניות וחלקם כוסו במעטה של צדק ושוויון והיגיון חברתי, במטרה של לעשות טוב, וכשזה מגיע בעטיפה כזו היא מתקבלת כתורה מסיני -במסדרונות המכונים ל"מטפלים זוגיים", וברגשות מציאת האור לתיקון החברה.

מאידך תמימות ביחס ל"צורת החיים החדשה" מסוכנת לא פחות, הניזוקים החזקים בעיקבות ההתפתחויות הם תמי הלב, הם המתגרשים הראשונים בעיקבות הדיגיטל, הם הנופלים הראשונים במקומות עבודה וכו'

ויש לשים לב!! הטיפול בצורת החיים החדשה הוא מניעתו מהתחלה! רק מתחילת הנישואים ניתן לתפוס קו הצלחה בחיים אלו, וזה מצריך הדרכה רלוונטית לפני הנישואין!!

בירור תמציתי ל"צורת החיים החדשה".