רופא נשים על פי הלכה

בס"ד

יש לברר האם אישה נשואה יכולה ללכת לרופא נשים?

שאלה זו מתחלקת לכמה שאלות:

א' האם בנוכחות בעל ישנה בעיה הלכתית?

אישה לבד בחדר נעול, או בחדר פתוח מאחורי וילון וללא כניסה חופשית של עובדים וכד' עוברת באיסור "יחוד", לפי רוב הראשונים "יחוד" הוא איסור תורה, ואדם מצווה להימנע מכך גם  במצב "יהרג ואל יעבור", לעומת זאת אם היא בנוכחות בעלה, אח, ילד גדול, אין בכך איסור "יחוד".

"בעלה בעיר וחדר פתוח", אינו מועיל ועדיין יש איסור יחוד משום שהגעתו כרוכה בזמן רב, כמו"כ הסטיה בין בדיקה גניקולוגית רפואית לבין בדיקה אמוציונאלית כרצונו של הרופא אינה נמנעת במקרה זה בגלל בעלה בעיר, והיתר של בעלה בעיר מועיל בשהות במשרד וכדו' עם חדר פתוח ואדם שאינו פרוץ.

לפיכך האפשרות היחידה היא ע"י נוכחות הבעל או אדם זר נוסף לאדם הקיים שאינו פרוץ בעריות.

ב' האם כשאין בעיה הלכתית כנ"ל ישנה בכל זאת בעיה מציאותית מצפונית רגשית?

על פי רוב אין הרופא מנוע מהתרגשות והנאה בבדיקת אברי האישה, וההיתר של "במלאכתו טריד" הוא במקום שהמלאכה מדאיגה ודורשת אחריות של "פיקוח נפש" וכדו', [הרבה פוסקים מצביעים על כך שלצערנו גם במקום של אחריות רפואית קונקרטית יחסי הרופאים מול הערווה סביבם היא כמו במועדון, והיתר של "במלאכתו טריד" קצת מפוקפק גם במקרים אלו.]

רופא שמתענג בבדיקה רפואית באברי האישה עובר באיסור תורה של "לא תקרבון לגלות ערווה", שהוא משלושה עבירות של "יהרג ואל יעבור", האישה עוברת באיסור "לפני עיוור לא תיתן מכשול", וכן איסור של מסייעת לדבר עבירה, וי"א גם באיסור "לא תקרבון" הנ"ל.*

זוגיות בין בעל לאישה משולה בגמ' גיטין צ. כמאכל של האדם, כשנוגע אדם באשה נשואה נגיעה מינית על ידי מעשה או דיבור רגשי, עבור בעלה הוא כמו זבוב הנופל לאוכל ופוגם את ערך המאכל.

ג' האם בביקור אצל רופא נשים יש לחלק בין מעקב רפואי (מדדים וטפסים) לבין בדיקה גופנית?

אם הביקור רופא אינו פיזי בגוף האישה אלא מבוסס על תשאול האישה, מדדי מעבדה, אחיות, וכו'  והוא מתבצע ללא נגיעה כלשהי בגוף האישה עצמו והחדר של הרופא סגור, מותר רק כשהבעל נמצא יחד עם האישה בחדר.

במקרה זה אם החדר פתוח לרווחה הביקור מותר גם ללא נוכחות הבעל, מאחר שמדובר בבדיקה שאין בה מגע כלל, ואין חשש הנאה בנגיעה, כמו"כ אין איסור "יחוד" כי החדר פתוח לרווחה.

חשוב!! כשמתכננים בדיקה רפואית אצל רופא נשים ללא בדיקה פיזית והאישה לבד, היא צריכה להדגיש בתחילת הביקור שאינה מעוניינת כעת בבדיקה גופנית והיא תבצע זאת כשתהיה בנוכחות בעלה, או ע"י אחות, או בעצמה [כשמדובר בבדיקת סטיק וכדו'] 

לעומת זאת בדיקה פיזית גופנית גניקולוגית של המטופלת אצל הרופא אסורה כשהיא לבד אפי' אם החדר אינו נעול.

ד' האם יש לחלק בין בדיקה רפואית פיזית כללית לבין בדיקה רפואית פיזית באותו המקום באשה המכונה נרתיק [אבר האישה]?

אישה הניגשת לביקור רופא שאינו רופא נשים, ואין מדובר בביקור בעניין הקשור לענייני נשים אלא לעניין בריאותי כללי כגון רופא משפחה וכדו' יכולה ללכת לרופא שלא בנוכחות הבעל כשהחדר פתוח לרווחה או חלקי, כמובן שאם הרופא ידרוש בדיקה פרטנית אינטימית יש לדרוש להימנע מכך ולברר זאת בסיטואציה אחרת.

*  ומכאן לנושא בהרחבה:

הגינקולוגים אינם רק נשים אלא גם גברים כל אחד מהרופאים בוחר לו את המקצוע בו הוא אוהב להתמחות בו והוא מרגיש מחובר אליו, בקופת החולים ישנם רופאים ורופאות המבצעים את עבודתם נאמנה, האם אין חשש בהליכת אישה לבדיקת רופא לבד?

מחד נוכל לומר שהרופא מתעסק בפן הרפואי של הביקור ולכן אין מקום לחשוש לדברים שאינם ראויים שיכולים לקרות כתוצאה מביקור זה, מאידך היו מקרים מעולם.. ורבים המקרים בהם ביקור אצל רופא ורופא נשים בפרט מסתיים בבעיות ברמות שונות מבחינת המבקרת אצלו, אפי' כבר בחוק יש התייחסות לעניין מטופל הזכאי לליווי אדם נוסף בטיפול, אלא שכמובן ללא הועיל וכנראה התופעות לא נגמרו כל זמן שהעיתונים מדווחים על כך חדשות לבקרים.

יש להרחיב את השאלה לגבי נערה רווקה שהולכת לבד לרופא נשים, או אישה שנמצאת בנוכחות בעלה האם זה כבר בסדר, או האם יש מקום להבדיל בין ביקור טפסים לבין ביקור לבדיקה גופנית, וכמו"כ האם יש להכליל בכך גם את שאר סוגי הרופאים כגון משפחה, צילומי גוף, וכו'.

מכיון שאין אפוטרופוס לעריות [אין שמירה יעילה לסיטואציית ערווה], הרי שלא כל דבר שמותר בהכרח נכון ומוסרי.

על מנת לדעת כיצד לנהוג יש להתיחס לשני גורמים בעניין: א' מסקנת ההלכה. ב' מצפונית.

הלכתית:

יש שני בעיות: יחוד: מגע:

יחוד: אסור כשהחדר נעול ללא נוכחות גבר נוסף, כלומר חדר פתוח או נעול אך בנוכחות גבר נוסף מותר, כמו"כ לא יועיל ביקור של אישה עם ליווי של אישה נוספת כגון: אימה, או סתם אישה שממתינה לרופא שמתבקשת להיכנס, שאם החדר יהיה נעול כשהרופא ושני נשים בפנים הרי זה איסור יחוד, ולא יועיל גם אלף נשים.

חדר פתוח יכול להועיל אם בעלה בעיר, שאז יש מורא המונע מהם לחטוא.

איסור יחוד שנוי במחלוקת בין הראשונים האם הוא איסור תורה והוא בכלל אביזרייהו של עריות שיש על זה דין של יהרג ואל יעבור או שהוא איסור דרבנן.

יש מקום לומר שמכיון שכיום העיר כל כך גדולה והבעל אינו נמצא בהישג יד של זמינות עד כרבע שעה יש מקום לומר שלא מרתת, כמו"כ יש מקום לומר שאדם שאינו שומר מצוות או אף שומר מצוות אך "מרשה לעצמו" לעגל פינות, הוא בכלל פרוץ שלא מועיל היתר זה.

בנוסף מכיון שמדובר בבדיקה אינטימית ויש איסור על אנשים להיכנס לחדר הרופא מסיבות של חיסיון רפואי וכו', יש בכך יחוד גם בחדר שאינו נעול, ואף בפתוח ממש מאחר שיש וילון המפריד, כמו"כ לפעמים אין ממתינים ליד החדר רופא וזה מכחיד את אפשרות האפשרות כניסה של אדם זר. וזה בהחלט הופך זאת לאיסור יחוד האמור לעיל שיש עליו דין של יהרג ואל יעבור.

להאמור: יחוד ישנו במקום שהרופא והאישה מרגישים שהגישה של זרים לחדר אינה חופשית כל כך מסיבות כלשהם. וזה לכאורה כולל את כל המקרים של ביקור רופא נשים.

מגע: יש איסור נגיעה בערוה באיסור יהרג ואל יעבור לשני האנשים לנוגע ולאישה שנוגעים בה,

מהי ערוה?

אישה נדה, שזה רווקה מעל גיל 12, או אישה נשואה הגם שאינה נדה, או קרובות משפחתו האסורות עליו בנישואין: אחותו, חמותו, אחות אישתו, אשת אחיו.

כל נגיעה בהנ"ל אסורה באיסור יהרג ואל יעבור (חוץ מקרובותיו), וכ"ש נגיעה של חיבה שהיא נגיעה דרך ניאוף שאסורה גם בקרובותיו.

נגיעה רפואית: כל בדיקה רפואית שמתבצעת בנגיעה תלוי באיזה סוג בדיקה מדובר:

בדיקת פרוטוקול: היינו ללא כל צורך הנראה לעין, אלא לצורך נוהל רפואי, אסור לרופא גבר לבצע אותה, ושתבצע אותה בעצמה או על ידי אחות או רופאת נשים,

בדיקת פיקוח נפש שניתן לבצעה ע"י רופא אחר: לדעת הרמ"א מותר כשמכוין במגע לצורך רפואי גרידא, ובכפוף להפסק בגד, ולא נגיעה ישירה. לדעת השו"ע: אסור. שו"ע סוף סימן קצ"ה.

בדיקת פיקו"נ שאי אפשר לבצעה על ידי אחר: לדעת הרמ"א מותר כנ"ל לדעת השו"ע שנוי במח': לפי המשתמע בבית יוסף אסור משום יהרג ואל יעבור כדעת הרמב"ם שנגיעה אסורה מדאורייתא, וכמו במקרה של נמק בשרו לאותה אישה ואסרו חכמים אפי' שידבר עמה, ואילו לדעת  הש"ך ביאר בכוונת השו"ע שאסר רק כשמדובר בנגיעה של חיבה שאז אסור אפי' שפיקו"נ אך בנגיעה במצב רפואי זה אין מסתבר שכוונתו שזו נגיעה האסורה.

להאמור: בידוק רפואי, ע"י מגע של רופא נשים בגוף האישה נשואה אפי' שאינה נדה, או נדה רווקה, או בעל באשתו נדה יש לאסור, אלא"כ מדובר בפיקו"נ שלנוהגות כהרמ"א מותר, ולנוהגות כהשו"ע מותר בדוחק רב אם ברור שלרופא אין כונה נוספת בנגיעה זו. [זריקת אפידורל יש להתיר רק כשהרופא מומחה יותר או שאין רופאה זמינה, ובתנאי: א' בנוכחות אישה יחד בתוך הווילון, ב' בהעדר איסור יחוד כנ"ל,

[בבית חולים שערי צדק היה לפני כשנתיים רופא מרדים שביצע נגיעות מגונות והצמדת גופו לצד אישה יולדת המתפתלת בצירים, עונשו לא הוחמר מחוסר ראיות, ואף הוחזר לתפקידו, האישה יצאה פגועה נפשית עם נטילת כדורים, ופגיעה בתפקוד המיני עם בעלה.]

מצפונית

כוונות נסתרות:

כל אישה שמעוניינת שהטעם  שלה יהיה רק ביחס לבעלה, צריכה זהירות רבה מגברים, נשים אינן מודעות ליצר הגברי, ולפעמים מתברר שנשים הכי פרוצות אינן יודעות דבר וחצי דבר ביצרי הגבר המצוי, הסיבה לכך היא שתשוקת אישה הוא ליחס מרומם מהסביבה, ומגע בסגנון מאוד מסוים בגופה, מעורר אותה מינית.

היא אינה מודעת למשמעות הזו על הפעילות המינית מבחינתה, כמו"כ אינה יודעת שאצל האיש היצר הוא כבר בהתעסקות עם אישה בראיה\שיחה\מגע, והגברים מבצעים זאת על נשים הנמצאות סביבם בלי שהן ירגישו זאת בסגנונות שונים באופן שכלפי חוץ זה נראה הומניות, אכפתיות, ואפי' טוב לב.

ומדוע הן בכל זאת מעדיפות לא לדעת מכך? כי זה נחמד לקבל זאת גם אם מדובר בעסק מיני פנימי מצד הגבר, ההתעלמות מכך מקובלת חברתית, ומענגת את האישה, שבכך מקבלת תשומת לב, ובהרבה מקרים יש תחרות נשים על ליבו של הגבר השוהה לצידן במקומות עבודה וכדו', אין כוונתן למעשה כלשהו ח"ו.. בס"ה על ליבו… הם מתחרות ביניהן מי יותר מקובלת עליו, אולי זה הבוס וכדו', זה מצוי גם אצל נשים צדקניות נאיביות שבד"כ גם סנוביות, שבעליהן אפי' נחשב "צדיק". מדוע? כנ"ל!

[ישנן נשים נשואות שקשה להן לוותר על התחביב הזה להיות ה"אישה" בסביבת הגבר המצוי שמקבלת ממנו את היחס הנעים לה, למרות שמבחינת הגבר הזר מדובר בעיסוק מיני לכל דבר, מאחר שהורגלו בכך ברווקותן, ואז כשמתחתנות מרגישות בכלא מול העולם הגברי המחזר אחריה ואיבוד תענוג חופש החיכוך עם גברים רח"ל].

יש לתת את הדעת:

מנין לנו שהרופא אינו מביט גם להנאתו "על הדרך", הוא מעביר מאה ביום? הוא נהנה מכל אחת.

מנין לנו שהוא לא מבצע מגע נוסף מעבר לצריך, לשם הנאתו, וכי אנו יודעים מה הוא צריך ליגוע ומה לא..,? מנין לנו איזו בדיקה נצרכת ואיזו מיותרת בכלל, למה אנו רופאים? מבחינת המטופל לכאורה הכל קדוש.. כי זה רפואי..

רופא מסוים ידוע שמשפט הפתיחה שלו עוד לפני העברת הכרטיס: תתפשטי מאחורי הווילון אני בודק..

מדוע להתפשט? מדוע כל הגוף? מדוע לגעת? מדוע לראות? הרופא כנראה יודע מה הוא עושה.. -כך תאמר האישה, והאישה מרגישה נעים שמישהו מטפל לה בגוף ובודק אותה…, אין לה שום סיבה להימנע מכך, היא בכלל לא יודעת מה עובר לו בראש בזמן זה!

ישנה תחושה לנשים שמכיוון שאינן יודעות על נסתרות הפוריות ודרכי המין שלהם שנסתרות מהם, וגם צריכות הסבר לכאבים ותמיהות בגופן הרי שמי שרופא הוא האיש שכנראה יצר את הגוף שלי ובשבילו מותר הכול, הגוף שלי גלוי רק לו ורק הוא מבין בו -ולא אני, ואפי' בעלי אינו רשאי לגעת בגופי בחופשיות רק הרופא ההוא, מסוף הרחוב, שכל הנשים החברות שלי מגלות לו את גופן, בחופשיות המרבית, אז כנראה שאני צריכה לתת לו את החופשיות המרבית לעשות כרצונו, בכך ארגיש בטוחה, הוא יעשה בי כרצונו וזה הכי נכון, שאחשף אליו באופן חופשי ומלא שייתן לי את תחושת הביטחון שחשובה לי מאוד על גופי.

וזו מחשבה שגם נשים חרדיות צדקניות מרגישות טוב עם זה ואפי' גברים רבים ממליצים על רופא מסוים ומרגישים בטוח שהאישה פונה אליו ישירות, כאילו הוא הבעל השני שלה.

גם אם לא קרה איסור הלכתי, מה עם ליבה של האישה על הרופא?? מה עם ליבו של הרופא על האישה הזה? את\ה מרגיש בנוח שהרופא הזה יחשוב עלייך\עליה באופן אישי בתור "מרגשת מינית" בחדר הרופא או בחייו הפרטיים? מנין לך שאשתך נקייה ממחשבות עליו בחדר המיטות?, או מחשבותיו עליה בחדר המיטות?

מה מקום יש למחשבה שהרופא קיבל תואר, וכי הוא מורכב ביולוגית אחרת? מה יעזור כמות הנשים שעוברות תחתיו? וכי הוא לא מבצע סינון מיוחדות ללבו?? גם אדם שומר מצוות השוקד על תורה אינו ניצול מכך, כל שכן אדם הנמצא בחולין ובקרבי הנשים שעה שעה האם הוא מוגן מכך?

מגע מיוחד:

מחקרים מראים שכמעט כל הנשים מעוניינות להשתיק כל הסתבכות מינית שקורה להן בזמן ההתרחשות, וביחס לעבר תלוי בסוג המודעות והתעוזה שיש לה להתלונן, הרוב מטבען מעדיפות להתעלם ולהדחיק את האירוע המיני.

מחקרים מראים שאישה הנמצאת בסביבת גבר ביחידות מרגישה כנועה אליו עוד טרם נוצר יחסיות של מילה ביניהם אפי' במעבר של רגע במעלית, הרגשה זו מאפשרת עליונות התנהגותית של הגבר על האישה מולו, דבר שיכול לסבך אותה מינית. [כתוצאה מזה גם חוקק חוק שכל עסק מני בהסכמה של עובד ומעביד, רופא, איש גבוה מעליה באופן היררכי, מהוה אונס]

לנשים אין כלים למנוע את העסק המיני אתם מחמת חולשת גופם, ומחמת רגשות אשמה מול הבעל שמעדיפות לא ליידע, לנשים אין יכולת נפשית להתמודד עם מריבות, ומעדיפות לוותר על גופן בגבול האפשרי מאשר להתמודד עם גבר שהוא רופא שהיא אתו לבד וכנועה לו, ובמקביל עם בעלה שהוא ינזוף בה, הדבר הנוח מבחינתה לאפשר לזה לקרות ולפרש זאת כדבר סביר ולא בעייתי.

הרופא יכול ליגוע בגוף האישה בצורה שהוא יבחר, האישה לא תבחין שמדובר במגע מיני, היא רק תזכור תמיד שהרופא ההוא טוב ומיוחד במינו, את החוויה הכללית היא לא תדע לפרש, גם אם מדובר במגע מופרז היא תעדיף ליחס זאת למגע רגיל על מנת לא לעורר הסתבכות מול בעלה ומול הרופא, הדבר שהיא הכי יכולה לעשות זה לבכות או לסלוד בתנועות גופה אך לא לבצע צעקה או דחיית ידו של הרופא בכוח מולו. ובטח לא במצב שעדיין ניתן לפרשנות אם הוא רפואי או מיני, בזמן ששניהם יודעים את הכוונה והיא תשמור זאת בליבה.

נגיעה באבר המין: רופא נשים אינו בודק ביד או בבטן, עיקר בדיקותיו הן בנרתיק עצמו שכולו מלא מערכות גירוי מיניות, הנגיעה בפרטי המין מוכרחת, לא ניתן לומר שהאישה לא חשה מגע מיני כלל,  היא חשה מגע מיני לכל דבר ועניין עם היתר שכלי שזה נצרך ומתבקש, ואפילו בעלי כאן מאחורי הווילון.. מסכים לי שהרופא יגע לי בנרתיק, ובס"ה זה בסדר.. ובדיוק כשם שאישה תיגע לגבר באברו לצורך בדיקה לא ניתן לומר שזה בגבול הרפואי גרידא.

ואמנם חז"ל אמרו אין הרגשה בנשים ואילו יד באנשים תיקצץ, היינו באישה שבודקת עצמה, ואיש שבודק עצמו, אך אישה שנבדקת על ידי אחר מבצעת תחושה מודעת למגע הזר, וכשיש תחושה מודעת בנרתיק מתעורר הגירוי המיני הנשי.

סיפורים מכלי ראשון:

למרות אינספור סיפורים בתקשורת על אנשים מפורסמים שהתעסקו בנשים כאוות לבם, נצרף כאן עובדות רלוונטיות ששמעתי מכלי ראשון:

חייל סיפר לי על רופא של המחנה שהיה בחדר הסמוך לו, בוקר אחד פתח העיתון וגילה אותו כחשוד במעשים מגונים בבנות המחנה, הלך לדפוק בחדרו וגילה שנלקח למעצר, ואמר לי: כל כך היה נראה איש מבוגר ואחראי וטוב, האדם הכי הגון שתוכל לומר בסביבה. אך המציאות הראתה אחרת. כמו בכל המקרים גם כאן האיש הכי "רציני" הוכח ככזה.

בחור שהתחתן זה עתה גילה למדריך על בעיות זוגיות, לאחר בירור התגלה שהבחורה הייתה נגועה מינית עם רופא הנשים בשכונה, היא הגיעה אליו בתחילה עם הוריה ואח"כ לבד. וכך הוא מישש לה והתגרו זמ"ז מינית, לאחר בירור עם אנשי מקצוע התברר שלרפא אותה זקוקים לשנים רבות של טיפולים רפואיים ופסיכולוגיים ואולי יהיה שיפור, כמובן שהוא החליט להתגרש.

אישה שביקרה אצל רופא נשים הרגישה שהמגע שלו גולש מצרכי הבדיקה, והחליטה שצריך להעיר לו, הלה הודיע לה שיש לה משהו חמור שמצריך אותה להתפשט גם למעלה ולגמרי והוא יצטרך לבדוק את עורה סביב, לאחר הבדיקה הודיע שהכול בסדר, היא לעולם לא ידעה אם היה נכון לעשות כך עד שהתברר אצל האחות המקומית שמקרה נוסף שאירע עם אישה נוספת אצלו, וגם אומת אצל רופא נשים אחר שזה היה בגבול המיותר, הרופא נשאר לעבוד ולא ידוע עד היום מעשיו וכוונותיו ואין תיעוד והוכחות על כך ועל פליליות בדבר.

מטפל טבעי, פגע בכעשרה נשים נשואות, ולא חדל מכך גם לאחר התראות, באחד הפעמים הודה למערך הבודק את העובדות שאינו יכול להפסיק וכי אם יפסיק מלהתעסק עמהן ימות.

מכיון שרבים המקרים וכל אישה יודעת מסביבתה על אירועים אלו כדבר שבשגרה נוכל להסתפק בכך ולהיות ערניים.