איפור או דחיית טבילה

איפור או דחיית טבילה

יש לברר אישה שמועד טבילתה חל ביו"ט שאחר השבת או בע"ש של אירוע משפחתי, ובושה מאוד להיות בסביבת אנשים ללא איפור שבכך מתגלה שטבלה, ומתלבטת מה לעשות האם להקל לדחות את הטבילה ללילה הבא או להקל לטבול עם איפור מה הנכון מבחינתה לעשות?

עניין דחיית ליל טבילה למסקנת הבית יוסף אין בו בעיה של טבילה בזמנה מצוה, אך מצד מצוות עונה ראוי לא לדחותה, ולכן ככל האפשר אין לדחות ליל טבילה אפי' כשזה כרוך במאמץ רב.

ומשכך לכתחילה ראוי להימנע מכך ככל שניתן משום שלום ביתו, ואם עדיין לא קיימו פריה ורביה יש בכך עוד סיבה למנוע את דחיית ליל הטבילה.

לגבי איפור זה מאוד משתנה ותלוי מאוד, אודם נוזלי הנצמד ל24 שעות אם מרוח היטב והמים אינם חמים כ"כ אולי יש להקל משום שסביר להניח שיישאר האיפור גם לאחר הטבילה, אך לגבי איפור המבוסס על אבקה הנצמדת לפנים כגון סומק וכדו' אין להתיר.

לסיכום: בד"כ אין לדחות ליל טבילה משום סיבה שהיא, במקרה שיכולה לטבול ללא איפור כלל חובה עליה לטבול רק ללא איפור, במקרה של אי נעימות רבה ניתן להקל רק אודם נוזלי למשך הקיים למשך 24 שעות, ולמרוח היטב קודם השבת, לגבי שאר האיפור אין להקל לטבול עמו, ואם היא במצב של אי נעימות תדחה הטבילה לימות החול