דינים לטבילה בליל שבת

סדר הדברים לטבילה בליל שבת

אישה שסיום השבעה נקיים חל בליל שבת וצריכה לטבול אז כיצד תעשה?

  • סיום הבדיקות ביום האחרון לנקיים יוצא ביום שישי ולכן תקפיד לזכור לבדוק, עדיף שני בדיקות ביום זה אך בדיקה אחת מספיקה, באם שכחה לגמרי אינה יכולה לטבול בערב אלא למחרת, אם נזכרה בבין השמשות לפני צאת הכוכבים יכולה להסתמך על בדיקה זו ולטבול בלילה.
  • זמן: ההכנות לטבילה צריכות להיעשות כולם טרם כניסת השבת, חפיפה, גזיזת ציפורניים, וכל ההכנות הנוספות. הטבילה עצמה היא רק לאחר צאת הכוכבים, כלומר ממתינה עד הלילה
  • מיקום: מן הראוי לתכנן שהיה בליל שבת קרוב למקווה [מרחק הליכה], באם בישוב אין מקוה ויש רק במרחק נסיעה מקוה, יש להתייעץ עם רב ולתאם עם הבלנית אישור לטבילה סמוך לכניסת שבת, בתנאי שבחזרתה אינה נכנסת לבית עד אחר צאת הכוכבים ממש. [ע"פ היתר הגרש"ז אויירבך]
  • סחיטה: כשטובלת במקוה לאחר כניסת השבת אינה יכולה לסחוט את השיער שלה טרם הניגוב, ומה שיכולה לעשות הוא לאסוף את השיער כולו לתוך המגבת ושם לספוג אותו, משום שספיגת השיער לתוך המגבת ישירות אינה נחשבת סחיטה.
  • כמו"כ טרם הטבילה אינה יכולה להשתמש במי חמים הנמצאים בברז משום בישול שהרי היא מערבבת בין החם לקר שלא יהיה חם מידי, לפיכך לאחר ההכנות מגיעה ישר למי המקווה ואינה צריכה קודם כל שטיפה משום שכבר הכינה עצמה בבית, הדבר היחיד והמעכב שנשאר לה לעשות הוא עיון טרם הטבילה לוודא שאין עליה חציצה.
  • בסיום הטבילה חוזרת לביתה כרגיל, בצניעות רבה.