אישות – הדרך לשלום בית

בגמ' במס' שבת מבואר שקיום יחסי אישות הם הכלי המרכזי להשגת שלום בית, באמצעותו מגיעה אהבה.

" על כל פשעים תכסה אהבה" אין מצב שבני זוג מבחינה טכנית הם פיקס בציפיות אחד מול השני, מה בכל זאת הופך אותם למרוצים זה מזה יותר מרמת המושלמות ומעבר לכל הציפיות?

אהבה!

כל הטרוניות הטענות ההצקות התלונות נעלמות מול אהבה פשוטה, כשאין אהבה אפי' הצבע של הדגל הוא נושא למריבה, כשיש אהבה אזי רוב ככל הדברים מתיישבים על הלב "ואין אדם מוצא נחת רוח אלא באשתו ראשונה". [גמרא]

תפקוד של האישות והזיווג אינו ענין של מה בכך ואיך שיהיה יהיה, נכון, על פי הרוב זה במסלול חיובי, אך המציאות היא שרבים חשבו שזה המקסימום שניתן להפיק מהזוגיות ולא ידעו שאפשר יותר, ואם נשאל לשם מה? התשובה פשוטה, כגודל ההנאה גודל האהבה, כגודל האהבה אין אדם מוצא מום באהבה שלו, וכגודל האהבה יש שכינה [-רמב"ן]

בתחום האישות:

אישות התנהגותית: 4 חלקים.

אישות מנטלית 3 חלקים.

תפקוד קלאסי באישות. 2 חלקים

תקלות תפקוד באישות. 10 חלקים

המותר והרצוי באישות. 2 חלקים.

כל החומר הנ"ניתן בשיעורים אישיים ע"י מומחה בתחום מורה הוראה ויועץ זוגי, הרב גבריאל מור-יוסף.

חשבתם להתקדם? פנו אלינו למייל או לווטסאפ שבעמוד הבית