רופא נשים בהלכה

בענין ביקור אישה אצל רופא:

הקדמה: בעיית ביקור אישה אצל רופא יכולה להיות משלוש סיבות: יחוד, מעשה מגונה, ליבו עליה ולהיפך.

לגבי יחוד: אמנם בליווי בעל או חמות אין איסור יחוד אך כל אישה אחרת שתצטרף לביקור יש בכך איסור יחוד כי גבר אחד גם באלף נשים יש איסור יחוד,

לגבי מעשה מגונה: רגילים לחשוב שמעשה מגונה הוא רק בבעילה כן או לא, אך קשת האופציות של מעשה מגונה היא רחבה מאוד, זה יכול להיות דרישה לבדיקה אינטימית שלא לצורך או אפי' שנובעת משיקול דעתו שמעורב בה 90% יצריות ו10% אולי ענייניות, אפי' נגיעה מוכרחת שמתלווה אליה רגש יצרי של הרופא אפי' שהאישה אינה חשה או חושבת כך היא משפיעה עליה בתת מודע ועליו במודע, וכל אישה שמורה ובעל אמתי אמורים להתרחק מכך, בנוסף ניסיון לקשור את האישה בתלות אל הרופא או להתחבב עליה משהו-שהוא לא היה עושה עם בדיקת גבר סתם זה כבר מעשה מגונה, כמו שכתבו בגמ' בענין אביזרי גילוי עריות שזה גם באופן של קריצה רמיזה וכו',

ליבו עליה: כשאישה נמצאת לבד אצל רופא או שנמצאת אצל רופא באופן שמייחד להם מצב רגשי משותף ופרטי -זה מייצר מצב של ליבו עליה גם כשהבעל ליד הווילון.. כי מעבר לווילון רק ההם שם.., סיטואציה זו יוצרת מצב "הרחקת לב" של האישה מבעלה, גם אם לא חשה במקביל התקרבות לרופא, ומאידך "קירוב לב" של הרופא אל האישה, ומדובר בניואנסים רגשיים עמוקים, שמא נאמר מדובר ב"קינאה שפלה"? בגמ' כתוב "אין אדם מקנא לאשתו אלא א"כ נכנסה בו רוח טהרה", בניגוד לתפיסה החילונית, -קנאה סבירה לאישה היא דרכו של הבעל הכשר והאוהב, ואילו העדר קינאה מינימלית זו אינה אדיבות לבת-זוג אלא בגידה.

המציאות העדכנית: בעבר הייתה דעה רווחת בין הפוסקים שרופא עסוק בעבודתו וממילא יש לו היתר לבדוק נשים בגלל "בעבידתיה טריד", מציאות זו נפרכת בשנים האחרונות עד שנודעו מקרים לאחרונה של שידול אישה ברמזים גם בנוכחות בעלה, וזה מוריד לנו את ההיתר הנ"ל, ומציב את הרופא מכל מגזר ומכל גיל אפי' ישיש, כנער-זר שמתבקש לבצע בדיקה זו, מסקנה זו נכתבה לאחר חקירה רבה בקופות חולים ובבתי חולים וכו', למעט מקרים של פיקוח נפש שבהם לכאורה מצב הרופא מעט יותר ענייני.

דינים:

  • ביקור רופא ללא בדיקה גופנית: מותר, לבד עם דלת פתוחה חלקית, בליווי עם חדר סגור אך לא נעול, רוב בדיקות הרופא הם בדיקות תשאול וראיה חיצוניים או הפניה למכונים או מעבדות וכו', אין בכך בעיה.
  • ביקור רופא לבדיקה גופנית שאינה אינטימית: בליווי זר מותר בחדר סגור ולא נעול, ללא זר אין לבצע בדיקה זו כלל גם בדלת פתוחה מעט, מאחר שהבדיקה נעשית אחרי וילון ויש מודעות מוחלטת של כל הנכנסים שאין מזיזים וילון וזה נחשב כבר כחדר נפרד נעול, בנוסף חשש הגלישה לאזור אינטימי גבוהה, ואין אפוטרופוס לעריות
  • ביקור רופא לבדיקה גופנית לבדיקה אינטימית:
  • בנוכחות בן זוג, בנוכחות אישה, מאחרי וילון, התפשטות מלאה, מישוש תחת שמיכה, התקן רחמי הוצאה והכנסה, בדיקת נרתיק, בדיקת חזה גלוי בדיקת חזה במישוש,
  • חשש ל