רופא נשים בהלכה, המותר והאסור.

בס"ד

בענין ביקור אישה אצל רופא:

הקדמה: בעיית ביקור אישה אצל רופא יכולה להיות משלוש סיבות: יחוד, מעשה מגונה, ליבו עליה ולהיפך.

לגבי יחוד: אמנם בליווי בעל או חמות אין איסור יחוד אך כל אישה אחרת שתצטרף לביקור יש בכך איסור יחוד כי גבר אחד גם באלף נשים יש איסור יחוד.

לגבי מעשה מגונה: רגילים לחשוב שמעשה מגונה הוא רק בבעילה כן או לא, אך קשת האופציות של מעשה מגונה היא רחבה מאוד, זה יכול להיות דרישה לבדיקה אינטימית שלא לצורך או אפי' שנובעת משיקול דעתו שמעורב בה 90% יצריות ו10%.

אפילו מישוש או בדיקה מוכרחת שמתלווה אליה רגש יצרי אפי' שהאישה אינה חשה או חושבת כך היא משפיעה עליה בתת מודע, ועליו במודע, וכל אישה שמורה ובעל אמתי אמורים להתרחק מכך.

גם ניסיון מצד הרופא לקשור את האישה בתלות טכנית אליו או להתחבב עליה משהו שאינו עושה עם בדיקת גבר סתם זה כבר מעשה מגונה, כמו שכתבו בגמ' בענין אביזרי גילוי עריות שזה גם באופן של קריצה רמיזה וכו',

ליבו עליה: כשאישה נמצאת לבד אצל רופא או שנמצאת אצל רופא באופן שמייחד להם מצב רגשי משותף ופרטי זה מייצר מצב של ליבו עליה גם כשהבעל מעבר לווילון.. כי מעבר לווילון רק ההם שם.., סיטואציה זו יוצרת מצב "מרחיק לב" של האישה מבעלה גם אם היא לא חשה במקביל התקרבות לרופא, וכן מאידך "קירוב לב" של הרופא אל האישה, ומדובר בניואנסים רגשיים עמוקים, שמא נאמר מדובר ב"קינאה שפלה"? בגמ' כתוב "אין אדם מקנא לאשתו אלא א"כ נכנסה בו רוח טהרה" בניגוד לתפיסה החילונית -קנאה סבירה לאישה היא דרך הבעל הכשר והאוהב, ואילו העדר קינאה מינימלית אינה אדיבות לבת הזוג אלא בגידה.

המציאות העדכנית: בעבר הייתה דעה רווחת בין הפוסקים שרופא עסוק בעבודתו וממילא יש לו היתר לבדוק נשים, זה מוגדר בהלכה: "בעבידתיה טריד", מציאות זו הופרכה בהדרגה בשנים האחרונות עד שנודעו מקרים לאחרונה של שידול אישה ברמזים גם בנוכחות בעלה, וזה מוריד לנו את סיבת ההיתר הנ"ל, ומציב את הרופא מכל מגזר ומכל גיל אפי' ישיש כדינו של נער-רחוב שמתבקש לבצע בדיקה זו, מסקנה זו נכתבה לאחר חקירה רבה בקופות חולים ובבתי חולים וכו', למעט מקרים של פיקוח נפש שבהם לכאורה מצב הרופא מעט יותר ענייני. [כמובן שיכול להיות מקרה של רופא מעט יותר רציני אך המגמה היא כללית ובד"כ יש לכך השפעה על כולם]

מקרים ודינים:

  • ביקור רופא ללא בדיקה גופנית: מותר, לבד-עם דלת פתוחה לרווחה, או עם מלווה גם בחדר סגור, אך לא נעול [במקרים של יחוד], כל זה בבדיקות הרופא שהם בדיקות-תשאול ומבט חיצוני או הפניה למכונים או מעבדות וכו'.
  • ביקור רופא לבדיקה גופנית שאינה אינטימית: בליווי זר מותר בחדר סגור ולא נעול, ללא זר אין לבצע בדיקה זו כלל גם בדלת פתוחה לרווחה, מאחר שהבדיקה נעשית מאחורי וילון ויש מודעות מוחלטת של כל הנכנסים שאין מתקרבים לווילון וזה נחשב כבר כחדר נפרד ונעול, ובנוסף חשש הגלישה לאזור אינטימי גבוהה, ואין אפוטרופוס לעריות.

ביקור רופא לבדיקה גופנית אינטימית:

  • בדיקת הנרתיק: ספק איסור, רצוי להימנע, במקרה חמור הדורש התערבות רפואית מידית אפשרי בנוכחות בעל והבעה קשוחה של בני הזוג.
  • בדיקת אולטרא סאונד על הבטן: אסור.
  • בדיקת אולטרא סאונד בנרתיק: אסור.
  • התפשטות חלקית או מלאה: אסור.
  • התקן רחמי הכנסה והוצאה: ספק איסור, רצוי ע"י אחות, כשהעניין מסובך ויש רק רופא גבר מומחה אפשרי ע"י רופא בנוכחות הבעל והבעת פנים קשוחה.
  • בדיקת חזה במישוש: מותר בנוכחות הבעל והבעה פנים קשוחה.
  • דגימות מהנרתיק: אסור ע"י גבר, לבקש ביצוע ע"י אחות.