משיכה לגברים

בס"ד

משיכה לגברים..

  • דמיון אינו מציאות, ככל שנצליח להוכיח שיש סתירה מהמציאות להרגשה סימן הוא שמדובר בדמיון כוזב.
  • בודאות: כל משיכה חד מינית אינה מעוגנת במציאות אלא בדמיון כוזב שמי שרוצה מאמץ אותוח וחי איתו כי כך הוא מסדר לעצמו תסביכים וכדו'. אם הוא יברר וינסה לחשוב שמדובר במציאות שיברר היטב ונציג כאן כמה טענות שמוכיחות את כזב הדמיון ההוא.
  • משיכה לגבר מסוים אינה משיכה לגברים, והראיה שאינו נמשך לכל גבר באשר הוא גבר אלא בגלל שישנה סיבה ספציפית אליו, מחמת יופי נשי או תכונות נשיות או חיבור חברתי חזק שגולש לתחום המיני. משום שכל חיבור חברתי ככל שהוא מתחזק ומתעצם עלול להחליק מתחום החיבור בשכל או ברגש ולגלוש לתחום החיבור בתחושה וכשמדובר בתחושה אזי חיבור חזק הוא מיני.
  • לכל אדם יש רף תחושה שונה, כמו שלכל אדם יש רף עצבים\שכלתניות\רגישות שונה כך בתחום התחושה, משכך אדם תחושתי יותר נוטה לחוש את החברים ולא רק לבור אליהם רגשית וכשזה כך עלול להיות לו מחשבה שהוא נמשך לחבריו אך לא-היא מדובר בהתנהגות חברתי ששייכת לחברה בה הוא שוהה.
  • כל אדם נברא בטבעו להיות חי בתוך קבוצת המגדר הזהה לו ונמשך להתחבר לקבוצת המגדר השנית לו שאינו חי בה והיא זרה לו, זה בסיס המשיכה של גברים לנשים, בנוסף משיכת האדם למין השני מבוססת על השלמת חסרים ע"י הפכים, האישה מביאה רגש תחושה שכל שונה מהגבר והאיש מביא את תחומים אלו בשונה מהאישה וכך הם מתחברים ומעשירים את עצמם, החילוני שלא חוה הפרדה מינימלית בין גברים לשנים לא מעלה בדעתו שהמין השני הוא המבוקש לו כי אינו שני אלא סוג של "חבר" אחר, ה"שני" עבורו הוא גבר אחר שזה הדבר שאין לו, כלומר נשים זה איתו והוא צריך מהאין בחינת תאוה של רוצה מה שאין לו וזה גבר שהרי רוב גברים אינם כאלה משכך מרגיש ששם ימצא את מבוקש בחינת האינו מצוי לו ואילו הגבר שחווה מינימום הפרדה בין גברים לנשים כגון בטקסים לימודים וכו' חש שהמין המבוקש לו שאינו מצוי לו הוא שם אצל הנשים ואז שאר צרכי ההתאמה משתלבים יחד עם צורך זה.
  • בנוסף משיכת גברים לנשים מבוססת על תאוות המשגל, שצורת אישה היא צורה משגלית, וכאן זה תלוי אם האדם מדחיק את עולם הנשים אזי תאוה זו אינה מניעה אותו, ואילו אם היא קיימת ומגודרת אזי בעיתו ובזמנו היא מקדמת האדם לנישואין, כמו"כ אדם שחווה פגיעה מינית מגבר לגבר אזי תחושת המין הראשונה קיבעה אצלו את עולם המין בין גברים לגברים ולא בין גברים לנשים וזה לא קשור למשיכה לגברים אלא סוג טיפול אחר למחוק את העבר ולגלות את צורת המשגל האמתית.
  • צורת המשגל האמתית בין גבר לאישה עונה על כל צרכי המין הגברי ועל כל צרכי המין הנשי, זה מעיד כאלף עדים על תוכנית הבורא לקשר נישואין בין גבר לאישה ולא בין אותו המין, אין כאן המקום להרחיב די אם נציין שכל שלושת חלקי הנאה של הגבר מגע בשלושת סוגיו, לב והשרירים וזרע וחילופי החומרים מתואמים ומקבלים מענה כולם באישה ולא באיש, כמו"כ אישה שצריכה במגע את המגע על שלושת סוגיו והיא זקוקה למגע הפוך בתחומים אלו מן הגבר קשה יבש וחם, אזי לא שייך כל התחליפים הם מזוייפים וכ"ש שענין ההריון מוכח מהטבע שהקשר הוא בין גבר לאישה.
  • יש גבר שטוען שהוא אישה ולהיפך ולכן בוחר במין השני ולא בגלל שהוא גבר לגבר, לפעמים זה ייתכן שזה טענה המקילה עליו את הטענה שהוא גבר לגבר והוא מוזר מן העולם, כי כך הוא חש אישה לגבר.. אז נטען לו אם הינך אישה מדוע הינך חפץ בגבר האי הוא גם טוען טענה כמוך שהוא אישה, ואם הוא טוען שהוא גבר הרי שהוא רק טוען זאת ולא בטוח שהוא כזה, ואולי הינך טוען שאתה אישה והוא גבר ואז אתה כמו דרך העולם אזי דרך העולם להחליט ע"פ מציאות ולא ע"פ טענה, אלא מה הינך שונה מדרך העולם אז אולי תתחתן עם אישה בגלל שהיא טוענת שהיא אישה שהחליטה שהיא גבר?..
  • מין אינו נקבע ע"פ החלטה אלא ע"פ מציאות חיצונית לאדם, האדם אינו מעורב בהגדרתו אלא המציאות מעורבת בהגדרתו, כמו שאולי נחליט שבהמה היא אדם בגלל שהיא החליטה שהיא אדם או להיפך, כל רופא יאמר שהוא שוטה.. תרופות לאדם אינם תרופות לבהמה ולהיפך גם אם יטען עד מחר שהוא בהמה, כך בנד"ד מי שטוען שהוא אישה שינסה ללדת..