תדריך לנער בר מצווה

תדריך לנער בר מצוה בעניין שמירת הברית.

 • זכית! אתה גדול! מה זה אומר?
 • אתה מתחייב במצוות התורה, עד הבר מצווה אינך חייב לקיים ואינך נענש עליהם רק מדברי חכמים אך התורה מחייבת רק אדם בגיל 13 שגופו ונפשו מתאימים מבחינה התבגרותית לקיום ועמידה בדרישות המצוות.
 • בין המצוות יש הלכה של איסור להוציא זרע מאותו מקום, הזרע הוא חומר סמיך, ואין לאדם לגרות עצמו בהרהורי נשים ולהגיע להוצאת זרע.
 • מה עליי לעשות? להתעסק בדברים אחרים.., יש לנו ים של תענוגים טובים ורוחניים, רק שהיצר הרע חופר לנו בראש ליהנות רק מדבר אסור, כי זה הפרנסה שלו.., ואנו לא חייבים לפרנס אותו, אלא לפרנס את היצר הטוב שהוא ממש זקוק לנו והוא גם ייתן לנו הרבה שכר אמתי גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, כמו שכתוב בכל הספרים והתורה.
 • תמיד אנחנו רואים צדיקים גדולים שממש נהיו צדיקים, אין צדיק שלא עבר את ההתמודדות עם יצר הוצאת הזרע, ואם הוא נהיה צדיק סימן שהוא הצליח לסובב הרבה את היצר הרע ודחה אותו עוד ועוד ובנתיים הרויח הרבה מצוות וככה הוא נהיה צדיק, אך אם הוא התפתה בקלות ליצר להוציא זרע שוב ושוב הוא פשוט קורס ולא מצליח להיות צדיק.
 • ולכן תדע שאין צדיק ללא משיכות מיניות, אלא רק צדיק שמתמודד עם המשיכות ועושה לעצמו מחסומים הוא נהיה צדיק גדול וכולם באין לבקש ממנו ברכות, ועצות וישועות, כי פשוט הוא התגבר וקיבל מה' כח רב בגלל ההתגברות שלו ולכן הוא נהיה צדיק. זה משתלם להתגבר.
 • עצם המשיכה של היצר הרע היא גזירת מלך של ה', אם ה' לא היה גוזר שאיש יימשך לאישה אזי איש היה מסתכל על אישה כמו על עץ או ספסל ובכלל לא היה מתגרה ממנה, ה' גזר על הטבע שכשרואים אישה יהיה איזה קוסמות כזו שתגרה אותנו מאוד, וכנגד זה אנו צריכים פשוט לא הסתכל עליה, ואם לא נסתכל לא נתגרה.
 • לא כל ראיית נשים גורמת לגירוי רק ראייה חוזרת, כלומר סתם מבט חטוף אינו משפיע עלינו כלום אך אם חזרנו להסתכל עוד ולהתרגש זה כבר גורם לנו בתוך הגוף גירוי מיותר ללא צורך.
 • הגזירה של ה' שנתגרה מראיית נשים היא בטבע שלנו שהטבע שלנו יזדקק לכך ויהיה מוזן ונצרך ונמשך לכך כמו שכתוב עריות נפשו של אדם מחמדתן, היינו לא רק הגוף אלא גם הנפש.
 • אתה יודע משהו מעניין? בעבר היה יצר הרע לעבוד עבודה זרה יותר גדול מיצר נשים, ובאו חכמים וראו שאי אפשר להתגבר על היצר של עבודה זרה וביטלו אותו ומאז אין לנו יצר לעבוד עבודה זרה.
 • באותו זמן גם ביטלו את היצר הרע של נשים ובאמת הוא התבטל לגמרי ואישה בכלל לא הייתה מגרה לעבירה כלל, אלא שאז הייתה בעיה, אנשים לא רצו להתחתן.., ואז ראו חכמים שאם לא יתחתנו לא יתקיים העולם, לכן החזירו בחזרה את היצר הרע של לאהוב נשים בשביל שכשאדם יגדל ויתבגר הוא ירצה מאוד להתחתן וככה לקיים מצווה של חתונה.
 • לכן מאוד כדאי לא להשתמש עם היצר לנשים בגיל הזה לגרות את האיבר באותו מקום אלא לחכות עימו לגיל המתאים לחתונה וזהו, ובנתיים פשוט ללמוד הרבה לימודים קודש וכל מיני לימודים שחשוב לאדם ללמוד וכשמסיחים דעת בכלל שוכחים מהנשים לגמרי.. והם בכלל לא מגרות אותנו.
 • בגמרא מסופר על רב אחד שמרוב שהוא היה מרוכז בלימוד הוא בכלל לא שם לב לנשים שעברו והיו סביבו, והם היו נדמות בעיניו כמו חפצים ברחוב מבחינת זה שלא היה מתגרה מהם בכלל, וזה בגלל שהוא היה מאוד עסוק בדברים טובים.
 • לכל ילד שעובר את גיל 13 מתחילים להתפתח לו בגוך תאי זרע שרוצים לצאת, הוא אינו אשם שהם מתפתחים כי כך ה' החליט, רק מה שהוא צריך לעשות הוא לא להוציא אותם כי אם הוא יוציא אותם הם יתפתחו בכמות גדולה וירצו עוד פעם לצאת ואז כשייצאו שוב החוצה הגוף ייצר עוד תאים וכל תאים חדשים גורמים לאדם לראות שוב נשים אז זה כמו מעגל שמסחרר אותנו אז מה עושים? לא מוציאים זרע, ומסיחים דעת וככה אנחנו מרוויחים שהייצור של הזרע נעצר ומחכה לחתונה ואז הוא כבר מפסיק לגרות אותנו. פשוט, נכון..
 • המין יכול להיות או במצב של תרדמת או במצב של הפעלה, התכנית היא עד החתונה להרדים את המין ולאלחש אותו, וכל פעם לתת לו כמין הרדמה לתקופה מסוימת, זה קורה ע"י הפעלה חשיבתית חזקה והרמטית לכל הרגעים עד שהמין נרדם ואז הוא רדום עד מצב שמתעורר שוב מטריגר [סיבה] כלשהי כנ"ל בגוף או בנפש.
 • לא תמיד אפשר לשלוט בסיבות המגרות אבל המגמה לזכור תמיד שגם הוא הופעל אנו בשלב ראשון מסיחים דעת ובשלב שני מאמצים את כוח השכל והניתוק התחושתי. אחרי החתונה המגמה להפעיל אותו ולכבות אותו לסירוגין וזה כבר תרגול שונה. אין זריקת תרדמת קבועה למין זה עוזר לפרקי זמן מסוימים ומתעורר שוב כך עשה ה' למען נרצה להתחתן ככל שניתן מהר ויבנה העולם.
 • יש הרבה דרגות בהפעלת המין, אינו דומה מי שהתעורר במחשבה או בלב או במעשה וכו', לא משנה באיזה שלב גירוי אתה נמצא, תמיד ניתן לעצור את התהליך אפי' בשלב סופי רק אם רוצים.
 • מי שבפרק זמן מסוים נותן חופשיות למין מסיבת מצוקות מסוימות שהוא "מרשה" לעצמו צריך לקחת בחשבון שמדובר "התמכרות" ואח"כ בשביל לצאת מכך הוא צריך לגמול את עצמו מההזנה הרגשית תחושתית שהגוף התרגל אליה, וזה יכול להיות ע"י בלימה ויבוש הרגש בתחום.
 • גם אדם שהתמכר לפרק זמן יכול לצאת מכך בקלות וזה לא מוכיח שום דבר לגבי העתיד שלו או לגבי רמת התאווה שלו שהיא חזקה יותר כי הוא בתקופת התמכרות.
 • ככל שמתעלמים מכך שוכחים מכך וזה לא מטריד, ככל שחושבים על כך אפי' לצורך מניעה זה מכניס עוד יותר, בספרי חסידות אומרים קודם לברוח אח"כ לתקן, עד גיל ארבעים אדם צריך להתמקד בלברוח מהיצר, אח"כ צריך להיות עסוק בלתקן אותו,
 • כל צדיק גדול יש לו יצר הרע גדול, אם יש לך יצר הרע ומשיכה לתאווה גדולה סימן שאם תתגבר עליה תהיה יותר צדיק ממי שהיצר שלו קטן, הרווחת!
 • שבע יפול צדיק וקם, כולם נופלים ביצר השאלה היא מי מצליח לקום, החכמה היא לקום גם אם נכשלים, ולא להיבהל מזה, מי שמשכנע את האדם שקרה דבר נורא כשיצא לו זרע והוא לא יכול לחזור בתשובה זה רק היצר הרע, מי שמשכנע אותך להתחיל שוב להתגבר וללמוד ולהסיח דעת מהיצר זה היצר הטוב.
 • תלמד מידי יום ספר מסילת ישרים או ארחות צדיקים או ספרי הלכה כל פעם רבע שעה ווזה נותן לך כח התגברות חזק ומעודד מאוד.
 • שכחת מהיצר הרע הרבה זמן? אתה בכיוון הנכון!! הוא שוב התגבר עליך? תתרחק ממנו עוד פעם לתקופה ארוכה ע"י לימוד ומעשים טובים וככה תעביר עוד ועוד זמן עד שתגיע לחתונה בעז"ה והכל ישתלם לך, כי אתה תגיע מאוד מקודש ומוצלח לחתונה והבית שלך והילדים ישמחו לראות שיש להם אבא כמוך שחזק ויציב ואוהב אותם ולא מתפתה להיות תלותי במשיכות של יצר הרע.
 • בהצלחה.