מעמדם של רפורמים ביהדות

האם רפורמים הם יהודיים?

סקירה קצרה על העם היהודי והמסתעפים ממנו:

העם היהודי הוכרז כעם במתן תורה, "אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש"

בכל דור יש בעם שכבות רבניות, דתיות יותר או פחות וגם שכבה לעומתית -לאנשי הדת, כך גם היה במצריים, במדבר, בזמן בית המקדש ואפי' כשחזרו מהגלות -רק עזרא וסיעתו עלו אך היו קהילות שבחרו להישאר בחו"ל ולא לעלות ועוד מתקופת בית ראשון הם בחו"ל.

בכל דת יש הסתעפויות של כתות מהתלם של הדת שהושתתה, זה תהליך טבעי והגיוני כמו שיש מוטציה לנגיף ביולוגי בעיקבות מפגש עם אנשים שונים, כך מטבע הדברים כל אדם שפוגש את הדת אמור מטבעו לבצע לה טרנספורמציה לתפישתו, כך שהביקוש לכך הוא הגיוני, בשאר הדתות כל טרנספורמציה שיבחר בה האדם היא הדת ואין לכך מניעה ולכן הדת מקבלת עיוות ובלבול עד ששוכחים בכלל מה רצה מייסד הדת הראשון.

להבדיל משאר הדתות, בדת היהודית בנה האל מנגנון הגנה מאוד ברור ומדויק המשמר את הדת כפי שהיא, וכל סטייה אפי' בקוצו של יוד מגדירה את הסוטה כאפיקורס, כמו"כ הדת בנויה על תורה שבכתב שאין לה שום שינוי כלל, ועליה תורה שבעל פה שקובעת את הפירוש לתורה שבכתב, והיא מפרשת את התורה ע"י מסורת מדויקת עד משה רבנו, וכן ע"פ שימוש בי"ג עיקרים לפי המסורת, ומזמן שנפסקה מסורת התורה שבע"פ ועברה לכתב איננו רשאים לחדש בה דבר ע"פ י"ג עיקרים.

אחרי שהתורה שבע"פ נכתבה במשניות וגמרות, ההבנה של התורה שבעל פה מצריכה גם מסירה נכונה של דרכי הלימוד, אמנם א"א לטעות בעצם הדין אך ניתן לטעות בגבולות הדין ולזה צריך את המפרשים הראשונים שקובעים את גבולות הדין.

נקודת הזמן שכולם מחוברים אליה ויונקים ממנה היא מעמד הר סיני, עצם האירוע והתוכן שניתן בו הוא מהות כל האומה, ואין שינוי מזה, כך שאם אדם ינסה לחדש משהו לפי תפיסתו או מודרנה כלשהי הוא מפקיע את עצמו מתכנית העם והיהדות שניתנה בסיני.

כך שבניגוד לשאר דתות שכל המשנה ומחדש דתי יאמר לו, בדת היהודית המשנה והמחדש כופר יאמר לו.

ולהבדיל מפורקי העול הדתי, המסתעפים מהדת מייצרים לעצמם דת משלהם.

למרות זאת העם היהודי הכיר הסתעפויות מהיהדות לכיוון חוץ, היציאה הראשונה הייתה כבר במעמד הר סיני תחת ההר היו קבוצת ערב רב שבחרו לצאת מהניהול של משה רבינו ולעשות עגל והוא יהיה האל שלהם, כידוע שכבר במעמד זה היא הופקעה ושאר העם שלא מיחה קיבל עונש מיתה במדבר עד ארבעים שנה שאז יכנסו לא"י, ושבט לוי הוא ויהושוע שלא השתתפו בעגל נכנסו בעצמם לא"י.

פורשי הדת הבאים והמפורסמים אחריהם הם הצדוקים והבייתוסים שהיו בזמן בית המקדש השני, אחריהם הגיעו הקראים שהיו כחמש מאות שנה אחרי חורבן הבית השני. גם תנועת הנצרות הגיעה מיזם יהודי.

לפני כשלוש מאות שנה בתקופת ההשכלה החלה תנועת הרפורמים, שעניינם: דת לפי הבנת המשתמש, ולא לפי האל הנותנה, בניגוד לקראים וצדוקים ששיטתם הייתה תורה שבכתב בלבד שיטת הרפורמים היא דת ע"פ מודרנה כשהמודרנה היא העיקר והדת פולקלור יבש בעיניהם.

המכנה המשותף לכל מסתעפי ומבקשי הטרנספורמציה בדתות וכן גם ביהדות היא אינטרסים, החלוקה בין השיעים לסונים באיסלאם היא בקרב מאבק הירושה בין יורשי בנות מוחמד שהיה ללא בנים לבין בן דודו עאלי, כתוצאה מירושת הדת נוצרו שינויים כלשהם בסוג הדת אך בכל מקרה היא מלאה עד מפוצצת בווראציות תלויי זמן, מקום, אנשים, בגוון "יאעני". כך גם החלוקה בין זרמי הנצרות,

וכך ביהדות הקראים יצאו על סכסוך איבוד מינוי ריש גלותא, וכך הרפורמים יצאו על סכסוך איבוד מעמדם בגלל נישואיהם לגויות.

אחרי השואה הרפורמים התמקמו באמריקה שהיוותה מקום נח לחובבי חומר ושונאי יהדות, אך נישואיהם לגויות ועזיבת הדת איבדה 80 אחוז מהם בתוך שבעים שנה, כך שמי שנשאר מהם ספק יהודי בהגדרה ההלכתית, -בן שנולד לאם יהודיה, אך גם אם אימו יהודיה כמעט בטוח שהינו כופר מאחר שאינם מקבלים את מעמד הר סיני כמעמד בלעדי להגדרת העם היהודי אלא "דת כפי בקשתך" משכך הוא בגדר אפיקורס שהוציא עצמו מן היהדות. [גם אפיקורס בשוגג נחשב אפיקורס רגיל שאין לו חלק לעולם הבא למרות שיש תינוק שנשבה כלפי המצוות, מ"מ אפיקורס הוא ניתוק היהודי מבורא העולם וזה כבר לא משנה אם מיזמתו או מחנכיו הוא איבד קשר עם העם היהודי לעומת תינוק שנשבה ואינו מקיים מצוות מחמת חוסר חינוך אינו מנותק מהעם היהודי –הרב מבריסק]

למעשה הרפורמים שיתפו פעולה דתית עם הכנסיות בכל ענייני הדת, כך גם חלק הקצוות מהדתיים הלאומיים, הם רואים בנצרות דת יפה שיש לאמץ דפוסים ממנה או להתחבב עליה.

בשנות האלפיים הרפורמים מהוים זרוע ביצועית של נוצרים פרוטנטסטים [שאמונתם מבוססת על סיום היהודים בעולם] לחלן את הקבוצה הדתית הרכה שבעם היהודי, "שומרי המסורת" לצורך כך התגייסו גם הקונסרבטיביים ושינו את שמם לשומרי מסורת, לצורך אימוץ שומרי המסורת לחיקם, למעשה ברבות השנים הקונסרבטיביים נצמדו לרפורמים מאחר שלשניהם אין דווקנות בדת המקורית אלא מח' ראשונית כמה לנטות למודרנה, ועם הזמן מצאו עצמם זהים.

הרפורמים מצד עצמם הודיעו רשמית כבר מאות שנים על ביטול רצונם בארץ ישראל או בבית המקדש או בסמנים יהודיים כאלו ואחרים, הם לא סבלו את מוראות השואה וגם לא את חבלי היסורים שבהם נקנית א"י, לא היו עם העם בחורבנות וגם לא בתקומות.

ההגעה שלהם לא"י לאחר כמעט הכחדתם בתפוצות היא בגלל היכולת הפרקטית לחלן את העם, ולשמש זרוע של הנצרות, המקורות הכספיים של הרפורמים אינם גדולים כ"כ ואינם בעלי אידאה כ"כ מצד עצמם להוביל מהלך עולמי של מכללות ומכונים ל"רבנים" ורבניות העניין שלהם כיום בעם היהודי הוא השקעה כספית של הנצרות, הם מתדרכים נוצרים מקוריים להיטמע בקהילות, והם משמשים בעצמם גשר בין היהודי החילוני לנוצרי.