ההשפעה על העובר בליל הטבילה

מספר הרב א. עובד":
בשכונת מוסררה שבירושלים, בשנת תש"ן (1990), ארע נעשה נורא. בחור בן עשרים ואחד נסע באופנוע ודרס בדרכו אשה בשנות החמישים ובכך גרם למותה. הבן הוזמן למשפט ועמו הופיעו בני משפחתו. השופט דפק על השולחן והחל במשפט. ביום…בשעה… נהרגה הגברת שרה.. כאשר שמעה אמו של האופנוען את שם ההרוגה התעלפה. לאחר ששבה להכרתה בקשה את רשות הדיבור וספרה:
לפני עשרים ושתים שנים הלכתי לטבול. הבלנית כבר עמדה בחוץ עם המפתחות בידה, כדי לנסוע ברכב לחתונה. התחננתי, בכיתי, אמרתי שבעלי לא ימתין יום נוסף. אך היא בפנים קשוחות סרבה והלכה.
את אשר יגורתי בא לי ובאותו לילה הריתי בבן זה שירד לפשע והגיע לשפל כזה.
בשמעי את שם ההרוגה הזדעזעתי עד עמקי נפשי, הלא היא אותה הבלנית שבעטיה נולד בן זה.

ספר הרב כדורי זקן המקובלים, שמובא בספרי קבלה, שנוצר מלאך ממצות הטבילה והוא מלוה את האשה לביתה ומקור לזה בקדמונים בספר המקצועות לרבנו חננאל וזה לשונו:
מעשה באלישע כהן גדול שלא היו לו בנים מתקימים, נכנס לפני הקב"ה ואמר לפניו : רבון כל העולמים מפני מה לצדיקים יש בנים ולי אין בנים? יצאה בת קול והשיבו מפני שנוהגים בטהרה.. והלך והרצה הדברים לאשתו.. פעם אחת ירדה לטבול ופגע בה מצורע וחזרה וטבלהועלתה ופגע בה חזיר וחברה וטבלה, ועלתה ופגע בה גמל וחזרה וטבלה ועלתה ופגע בה גוי וחזרה וטבלה.. נכמרו רחמיו של הקב"ה ואמר לו למטטרון שר הפנים: עד מתי צדקת זו מצטערת? לך ועמוד לפני צדקת זו על פתח המקוה כדי שתתעבר הלילה הזאת ותלד צדיק קדוש וטהור. מיד ירד מטטרון שר הפנים וישב על פתח המקוה. אמר לה כבר בא עלבונך והוא שגרני אצלך, מיד שמחה שמחה גדולה. הלכה ונתעברה באותו הלילה את רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. והיה דיוקנו דומה למטטרון…

באדיבות אתר מקוה נט