הדרכה הלכתית

 

מה אלמד בהדרכת הלכות לחתונה

 

הלכות נדה הנלמדים בהכנה לחתונה.

בעל ואשה מחויבים ביחסים מתאימים על פי הלכה כפי שיפורט להלן:

זמן נדה: ברגע שאשה רואה דם היא טמאה, כתוצאה מכך אינם יכולים לקיים יחסים, הם מחויבים בהרחקות שימנעו קירבה גופנית, או רעיונית המביאה ליחסי ביאה.

בהגדרה זו ילמדו מה נקרא ראיית דם, [מחזור סדיר, כתמי דם בגדלים מסוימים ובמקומות מסוימים, ובעיתוי מסוים] וכן ילמדו מה נקרא "הרחקות" [ מניעת נגיעה כלשהי, מניעת מעשים שמורים על יחסי בעל ואשה, שזה שינה במיטה יחד, אכילה ממזון אחד הושטה הסתכלות במקומות המכוסים בה וכו']

תהליך טהרה: המתנת חמישה ימים מתחילת הראיה בכפוף לסיום ראיית הדם מאפשרת הפסק טהרה, אח"כ שבעה נקיים ואח"כ טבילה במקווה.

בהגדרה זו ילמדו מה וכיצד ומתי מבצעים הפסק טהרה [שפירושו בדיקה על ידי עד או בגד שהדם הסתיים] כמו"כ ילמדו היאך מבצעים ספירת שבעה נקיים, אח"כ ילמדו כיצד מכינה עצמה לטבילה [שזה חפיפה עם פרטיה] וטבילה כדין בזמן המתאים ובאופן הנכון.

זמן טהרה: פרק הזמן מהטבילה עד לביאת המחזור או הדם בפעם הבאה, שזה כולל קיום היחסים בין בעל לאשה וכל מיני קירבה אישית ביניהם, כמו"כ חישוב זמני הווסתות.

בהגדרה זו ילמדו שהאישה בזמן טהרתה מותרת לבעלה [ומצוות היחסים ביניהם היא המרקם האינטימי הערכי שעליו מושתת הקשר ביניהם, וכן מיומנות ערכית ליחסים לשלב ולרצות את שני בני הזוג ולא רק צד אחד]

כמו"כ חישוב וסתות, [שלפי היסטוריית עיתוי הראיה של האשה ניתן לחשב בערך מתי תראה ובזמן זה צריכים לפרוש לפרק זמן קצר על מנת לא להיתקל במצב ביאת נדה, בהגדרה זו ילמדו מתי פורשים ומה בודקים בזמן הוסת.]

דיני כלה: דינים המיוחדים לכלה,

בהגדרה זו ילמדו מה נוגע לתחילת הנישואין מבחינת הדינים הנ"ל לאחר החתונה, כמו"כ פרטי הכנת כלה לחתונה וכו'.

הריון ולידה: תקופת ההריון וההנקה הם במצב של סילוק דמים מהאשה,

בהגדרה זו ילמדו יתרון התקופה שהאשה טהורה כל ימי העיבור בגלל העדר ראיית דם, נקודות הלכתיות לזמן הלידה ותהליך הטהרה לאחר הלידה.

בהגדרה זו ילמדו ענין נטילת תרופות המעכבות ראיית דם או מניעה כלשהי מבחינה הלכתית וכו'