ייעוץ זוגי אישה מול רב

האם ייעוץ זוגי נכון באופן שהאישה מגיעה לרב לשמוע כיוון בהנהגת הבית?

הכלל שאנו הולך לאורו תמיד: מה שאפשר לשנות בבית ניתן לבצע על ידי הבעל לבד, ומה שא"א לשנות על ידי הבעל לא ניתן לשנות גם על ידי רב או יועץ זוגי.

ייעוץ נכון מפעיל את הבעל ומכווין אותו מול אשתו וממילא יוכלו להגיע לתוצאה, ממ"נ אם הבעל אשם יש לפנות אליו וניתן בחכמה לבין זאת מתוך דבריו ולהחכות אחר מעשיו, ואם האישה צריכה כיוון הרי שהכי נכון שהבעל יבצע זאת כי הוא בעלה ובכך דיבוקם יעלה יפה, כלומר לפעמים צריך לכוון את האישה, אך אם היכולת שלה לשמוע כיוון זה רק מחוץ לבעלה, זה עצמו כישלון, כי על היועץ ללמד הבעל איך לגרום שדבריו יהיו נשמעים, ובזה עצמו חטא היועץ מלכתחילה, ומה שייך לקבל ממנו עצה, האם פנינו אליו בגלל שיודע להשתמש עם הכישרון לדבר עם אישה שלמד מאשתו גם לשאר נשים?!  כל הכישרון במסייע לשלום בית הוא להביא את הבעל לתפעול נכון גם כשהבעל צודק והאישה הפוכה לגמרי.

החסרונות בתלות ביועץ: א' הדבק מגיע ממקור אחר והמדבק ביניהם הוא הרב ולא הם עצמן כמו גננת שהיא השומרת לשלום הגן. ב' האישה מפתחת ישות מוערכת מחוץ למעגל הנישואין, ג' הבעל מאבד את חלקו כאיש שהכול בו.

כ"ז נכון למעט: זוג שכבר בנו עצמם ובמשך החיים איבדו את האיזון בעקבות אירוע או שחיקה או הסתבכות כלשהי, שאינם מצליחים למצוא את הפתרון יחד שאז הפניה לרב היא בעקבות תקלה ולא כמנוף חיבור ודיבוק.

בעיית הצניעות: הכלל הוא כל מקום שיש שיחה ישירה של אדם רב יועץ ישירות עם האישה, עם הבעל, בנוכחות הבעל, או לבד, יש בזה יצירת חיץ כלשהו בין הזוג. ומזה לא רק שאין תשועה לזוגיות אלא פגיעה בצניעות האישה לבעלה.

-בכלל צריך לדעת מה נקרא פגיעה בשייכות האישה לבעלה, האם בעצם בעילתה למישהו אחר?! כמובן שלא ומשכך כמו שאנו מבינים שעניין המגע אינו גבול הפגיעה, אלא כל שמדובר שהאישה מעוררת רגש תלות והערצה לאיש יותר מבעלה הרי שנעשתה פגיעה בנאמנות האישה לבעלה, ויש בזה רמה מסוימת של בגידה! ואם האישה נעזרת בגורם מעל בעלה הרי שבעלה במעמד "בעל זמני" עד ההגעה לאיש ההוא שהוא מעל בעלה והוא יסדר בינה לבעלה, ובכלל הגישה כבר דוהרת לכיוון שבעלה בעצם שכיר אצל הרב ההוא, וגם היא בעצם "אישה" של ההוא רק שבינתיים היא עם בעלה, [מדובר בנקודה רגשית, וברגשות כל הדומה הוא באמת. והעניין ברור]. [מי שמתקשה להבין רעיון זה לא עמד על מהותה של אישה, ומשכך ההשלכות לכך הם בכל תחומי החיים מול אשתו]

א"א להקיש ממקרים אחרים שרבנים דיברו עם נשים או מסרו להם שיעורים: כשרב שומע אישה עם בעיותיה בטלפון, או משיב לשאלת אישה העומדת בדלת, או מוסר הלכה באו"ח או דיני מידות לבנות סמינר, אינו דומה לאישה נשואה שיושבת מול רב ומקבלת מסר אישי ממנו, ומשכך כל שמדובר באופן של מסר ישיר מדובר בלבו עליה וליבה עליו, וכמובן שנוכחות הבעל לא רלוונטית, כי פגיעה בשייכות אינה העניין של מעשה כלשהו, לאותו אדם או לאותה אישה יש בזה ידידות ברמה המסוימת שהיא מספיק טובה כשלעצמה איך שהיא.. גם כשהבעל מאזין לה…, שלא כמו אישה הפונה לרב והוא רק מאזין לה או במסירת שיעור שאז הגישה היא "שיעור" ולא פניה אישית.

"ובכל זאת" ראה ראיתי גם שיעור הנמסר ע"י "מבין" בחינוך ילדים שתיבל דבריו ב"חכמת חיים" או "אירועים מהחיים" שכל שומעת הרגישה והבינה את מסלול הרגש שכיוון המדבר להעביר בליבה עליו, ואכן מדובר בשיעור, אך הרעיון שלו היה לפתח רחמים ורגשות חיבה ואהבה אליו, שאז גם אם הוא נמצא "בפרהסיא" הרמז נשלח והטלפונים יגיעו.., והמטרה היא כמובן בטלפון גרידא, אך לאשה זו יש "בעל" חילופי, ימים יגידו אם בעלה מצליח להתחרות עם המאהב החדש שלה!

מעניין לעניין באותו עניין יש לברור את ההליכה לרופא נשים באופן הנכון, התמימות הנאיבית ששטח הרפואה הוא מוגן, ורופא יכול לקבל לידיו אשה לבד לחדר סגור לבדיקה גופנית, לא מתקבלת על הדעת, אדם שקצת מבין בחומריות האדם יודע שדברי הגמרא אין אפוטרופוס לעריות [אין הגנה מפיתוי לעריות] נאמר על כל אדם גם אם הוא רופא, והיותו עסוק בזה באופן קבע לא הופך אותו להגון או מוגן יותר. כי לא עכברא גנב אלא חורא גנב, כלומר לא האדם הוא המניע לחטא אלא האפשרות לחטא מניעה לחטא!, לפיכך יראה לנכון הבעל להיות נוכח וערני לשמירת קדושת הבית, הן בביקורי רופא הן במקומות עבודה וכו'