מידות או תחפושות

נוסחה: אין אוניברסיטה שהיוצאים ממנה בטוחים בזוגיות, כי פשוט אין פתרונות קסם לזוגיות: אדם שהוא טוב באמת, הוא יהיה הבעל הכי טוב.

 נישואים זה מיזוג, ומיזוג שייך ע"י אמת, כי כל יצירה בעולם שחפצים בקיומה חייבת להיות אמת, וככל שיש בה יותר אמת, הנצחיות שלה גדולה, משכך א"א ע"י הבנה שטחית להחזיק את הנישואים, א"א ע"י סיסמאות או קלישאות רחוב להחזיק נישואים, ובטח לא להביא אותם לשגשוג.

מידות מקורם בנפש החומרית, וכבר אמרו חז"ל ניתן לרכוש יר"ש, אך לרכוש מידות קשה מאוד, והחזו"א המליץ לחתן שיעדיף מידות טובות על פני יר"ש נמוכה יחסית.

אדם שבסיס המידות שלו טוב והוא סבלן, נותן, מתון, זריז, ועניו, הרי שאיכות החיים בסביבתו תהא גבוהה, לא ניתן בקלות להשתנות, וגם זה ע"י הרבה לימוד מוסר, ורצינות אמתית לשינוי לטובה, מידות רעות ללא ספק יכולות להחריב בית.

ניתן אולי לנווט בין הפרובוקציות שמעוררות מידות רעות ניתן להתרגל אליהם וכו', אך אין ספק שזו עבודה לא פשוטה, וישנם מידות שהקצנה בהם יכולה למנוע איחוד אמתי של לבבות, כגון: עקשנות, כעס, החצנה, וכדו',

בית מבוסס על ויתורים, ואין התאמה שאינה מצריכה השתוות, אך קשה מאוד לבנות רק על ויתורים, כשיש מעכב קיצוני באיחוד או באפשרות לאיחוד, לא יועיל פטנט, לא יועיל אהבה לתקן פערים לאורך זמן, משכך צריך לעבוד על המידות, וכן לתת חשיבות למידות בבחירת השידוך, ולהנמיך את המשקל לחיצוניות.

שמעתי רב שנשאל, האם עדיף לקחת אישה עם השכלה ורגש נמוך כך שלא יהיה בעיה של מעמדות בבית ועליונות הבעל תהיה ברורה?

הרב השיב בחכמה: אם רוצים לבנות בית על כחנות מוטב שהאשה תהיה פשוטה ולא חכמה מידי, אך אם המטרה לבנות בית על ערכים הרי ככל שיהיו לבני הזוג יותר ערכים הבית ירויח וכך הילדים יקבלו ערכים רבים, נמצא שהיעד אינו מעמד אלא שילוב שכל אחד מביא עימו את ערכיו הקודמים למרקם הנישואין.

מהי הגדרת מידות? אין הכוונה לשילוב רגשות, מה שמשודכים חשים "זורם" זה הוכחה על מושגים ושפה משותפת, וזה חיובי, אך ללא יכולת לוותר על עיקרון לטובת השני באשר הוא, לא תועיל הזרימה הזו. ללא יכולת להתאפק לא נוכל להכיל טעויות אנוש סבירות, למרות הכימיה. ללא יכולת להפנים זוגיות, לא נגלה אישה לבעלה וד"ל, ללא נתינה אין מקום לדיבוק הלבבות, יש רגרסיה, אנוכיות, ולבסוף אכזריות ושחיתות.

מידות הם בסיס הנתונים של האדם, הם הם התכונות שלשם אדם חוזר כשנגמרים החיוכים וההצגות, וגם אדם שלא נולד או גדל עם מידות טובות חפץ בבית טוב, כי הוא מבין שזה כורח המציאות ולא משנה מי יהיה הבן זוג, מאחר שזה נוגע לאדם עצמו בתוך הזוגיות, ולא רק להכלת הזוגיות, והוא יכול וצריך להישיר מבט לתכונותיו ונטיותיו וחולשותיו המוכרות לו, שיפענח אותם באופן מדויק, שישפרם או לפחות ימנע מלעורר אותם.

כ"ז באדם שאיזון מידותיו צריך שיפור , אך אדם שיש בו מידות הרסניות של תגובות זעם, התפרצויות, ואימפולסיביות, אין לו הרבה סיכוי לשרוד, וחייו מסכת ייסורים, אינו צריך ללכת על שיפורים, הוא צריך לחתוך לכיוון של ריסון, אם באמצעות עזרים כלשהם, או מיתון היצרים והדחפים, ורכישת השכלה בסיסית של אדם מן הישוב, זה חובתו והוא חייב את זה לעצמו ולא רק לבן זוגו.

וכן: אין מקום לתפיסות חולניות, או שגויות, או הפרעות כלשהם, ואדם שיטפל בעצמו יזכה בבית טוב, ובעיקר ייהנה משפיות שתתגמל אותו בקשר טוב עם כל סביבת החיים, החל בבת זוג, חברים, מקום עבודה, משפחה, סביבת ילדים ובתי ספר וכו'.

בספר מכתב מאליהו מביא שבני זוג מפתחים אהבה ע"י נתינה, ולא להיפך, כלומר אהבה תוצאה של נתינה, ע"י הנתינה אדם מתקשר למקבל, כי בכך הוא מרגיש חלק ממנו, נתינה אינה סתם טוב לב, היא אריגת נימי האהבה בין הזוג.

מידת הנתינה וכל מידה טובה אחרת נרכשת בביצועה, כלומר עצם הביצוע החוזר ע"ע מביא את רכישת המידה ומה יותר נעלה לרכוש  מאשר מידת הנתינה, שהיא שורש המידות והיכולת לרכוש רוחניות.

באחד ממכתביו כותב הרב דסלר לתלמידו דע שבזמן שתיפסק הנתינה תתחיל הנטילה וכשזה יקרה ח"ו יתחילו החיכוכים.

[מאמרים אלו ועוד נכתבו על ידי המדריך הרב גבריאל מור יוסף

לפרטים: rav.chatanim@gmil.com]