מי קובע בכלל מה הקונספט של נישואין?

התורה: "והיו לבשר אחד", זוג אינם אחד ועוד אחד אלא ישות אחת, בשביל להגיע לכך צריך להבין שכל אחד משלים את השני בתחום המיוחד שלו.

הרעיון:

רבים מתחבטים מה אני עושה בעצם בנישואים האם מדובר בסיכום ידידות? האם מדובר בסיכום כלכלי משותף האם מדובר בתא לגידול ילדים  אולי משהו מעבר לזה ?

קשה להבין מבחינה לוגית מה הם נישואין, אנו מבינים מה זה אדם, מה זה אישה, מה זה חי, צומח, דומם, מהי אינטרקציה בין חלקים חומריים וכו'  

אך מה הם נישואין?  

אפשר לומר שהעולם החופשי עדיין תוהה בשאלה זו, ובינתיים לא מצא תשובה לשאלה זו, הוא כן יודע להסביר שוני בין סגנון הנישואין הקדומים בעבר לסגנון המודרני, הוא יודע להסביר את הצרכים של נישואין, הוא גם יודע להמציא סוג של נישואין חדשים… שהתורה אומרת עליהם כמעשה ארץ מצריים [שדעת התורה שמדובר בבעיה ערכית רציונאלית רח"ל, ולא תכונתית כהבנת העולם הפסיכיאטרי המודרני]

כך או כך ליהדות יש את הפרוש הנכון לחיות בעולם משום שהיא הפרוש מבורא העולם, ומשכך עלינו לברר וללמוד את התובנה היהודית.

האישה מוגדרת כאבדה של האדם [ריש מסכת קידושין] על האדם לחזר אחר אבדתו והיא נאבדה ממנו בלקיחת עצם מעצמיו כמופיע בחומש בראשית, אין הבנה יותר פשוטה וממצית של העניין, הדרישה משניהם היא הפיכה לאדם אחד…,

אבל מה זאת אומרת אנו שני בנ"א נפרדים?

אכן כן שני גופים, שני שכלים, שני רגשות, שני מידות וכו' אך הנדרש הוא יצירה חדשה של אחדות, לא ויתור על ה"אני", וגם לא השארות של ה"אני", אלא חיבור של ה"אני", נשמע מוזר…

נתרגם זאת לנוסחה בשפה שלנו: הנישואין אינם זה על חשבון זה… וגם לא זה לצד זה… אלא מיזוג של זה עם זה!!

החושבים להינשא לבן זוג שיוכלו לחיות עליו מוטב שלא יתחתנו, כי הסיכוי שיסיימו באלימות הוא גבוה, כמו"כ אלו שחושבים להינשא זה לצד זה בהסכמי נישואין… פספסו את עיקר הנישואין וחבל, הם חיים את מחלת הדור המודרני הפמיניסטי שדואג לשינוי מהות האישה שתהא כגבר, ולא למעמד האישה כלל. והגישה הזו היא ערס היצירה של נישואין כמעשה ארץ מצרים, משום שבזה לצד זה הכול אפשרי, ולא רק הפן המסורתי הנכון, רק בגלל שהנישואין הם מיזוג שייך יצירה מעניינת בתפארתה.

האופן שבני זוג השואפים למיזוג מנהלים את השיח הוא בכך שהאישה מציגה את האופציות הדעות והרעיונות שבזה כוח האישה רב, בינה יתירה ניתנה לנשים, אך מאידך על מנת שלא יהיה ההולך בעצת אשתו נופל בגיהנם, מוטל על הבעל לקבל את החומר ולדון ביחד עם האישה, את ההחלטה הסופית הוא צריך להחליט.

האישה אינה הכוח המתוכנן בזוגיות להחלטה, במרקם הזוגיות ניתנו לאשה יתרונות בלעדיים אחרים, כגון: היכולת להציג שלל רעיונות התבטאויות המחשות וציורים, וזה בדיוק הדבר הנצרך לאיש שהוא חד גוני, ואינו מיטיב במקצועיות להאזין לצבעים, ולגוונים, ולפינות של המציאות, ברמה הרגשית, השכלית, וכו' והיא הכלי הטוב ביותר לכך.

אכן את שלב ההחלטה עליו לקבל, הוא צריך מדידות גאומטריות של הצדדים, הוא צריך חישובי סיכון, וכן ניפוי של הסרק מהתוכן, הוא צריך להחליט ולהיות יציב אחרי ההחלטה, כי כל הרעיון של החלטה אינו ההעדפה, אלא יישום הדרך הנכונה כעיקרון, ואלו שדעתן קלות – א"א ללכת אחר החלטתן, כי כל משיכה קלה לכל צד שהוא הופכת לעדיפה גם לאחר ההחלטה, ולהכל משקל שווה ואין הכרעה, לכן צריך מחד את האישה ומאידך את הבעל, אין בכך כל חיסרון לצד כזה או אחר, בסה"כ מיזוג והשלמה של אחד לשני ביתרונות של כל אחד.

[מאמרים אלו ועוד נכתבו על ידי המדריך הרב גבריאל מור יוסף

לפרטים: rav.chatanim@gmil.com]