שו"ת טהרת המשפחה

שאלות בענייני טהרת המשפחה וכו'

ניתן להפנות שאלות למו"צ שהוסמך ע"י הרב אולמאן מהעדה"ח

כמו"כ התמחה שנים רבות בהלכות נדה, מראות, ושאלות של חתנים, בבימ"ד של הרב מנחם מנדל לובין שליט"א מבני ברק, חתן הגאון ר' ניסים קרליץ.

ניתן לפנות במייל:    rav.chatanim@gmail.com   מענה מהיר

או בווטסאפ 0504133062

8 בבוקר עד 11 בלילה

להלן הסכמות